Bezpečnost práce v dálkové silniční dopravě

Vydáno: 11 minut čtení

Bezpečnost práce má řadu aspektů ve všech oblastech hospodářské činnosti, mimo jiné i v dopravě. Zde lze identifikovat celou řadu problémových okruhů počínaje ústrojovou kázní (promítající se především ve využívání vhodné bezpečné obuvi při řízení) a konče snížením rizika únavy a mikrospánku, což může vést ke kritickým situacím v dopravě, v extrémním případě k dopravním nehodám s různě závažnými následky.

Pojem ústrojová kázeň je samozřejmě spojen s komerční dopravou, obecně se ale v tomto smyslu „bezpečnost práce“ týká nejen segmentu komerční dopravy (osobní i nákladní), ale její principy by měli dodržovat i řidiči v běžném životě, ačkoliv na to nejsou stanoveny žádné předpisy. V tom je možné spatřovat poměrně závažný problém, kdy vznikají nebezpečné situace např. při dlouhých cestách na dovolenou, kdy lidé často cestují bez vhodných přestávek, často také v noci a řidič se s nikým nestřídá, absolvovat na jeden zátah noční cestu autem z České republiky do Chorvatska může vést k velmi neblahým následkům. Proto by bylo pro řidiče i v běžném životě vhodné seznámit se s alespoň elementárními pravidly dodržování povinných přestávek a dodržovat je, i když je to v soukromém provozu nevymahatelné, jde o bezpečnost každého a následně okolí, neboť následky nehody mohou nést i zcela nevinní účastníci, kteří byli jen ve špatnou dobu na špatném místě.

Dopravní obory a segmenty

V tomto článku bude věnována pozornost problematice komerční dopravy, která je upravena pravidly, ale základní principy jsou použitelné zcela univerzálně. Doprava je velmi široký pojem, zahrnuje několik dopravních oborů a segmentů, přičemž některá pravidla jsou společná pro všechny, některá jsou specifická pro konkrétní obory a segmenty. Problematika je velmi

Související dokumenty

Související pracovní situace

Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby (obecně)
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
Délka pracovní doby (obecně)
Dny pracovního klidu
Den pracovního klidu v noční směně
Nepřetržitý odpočinek v týdnu
Práce ve svátek
Pružná pracovní doba
Překrývání směn
Přestávka v práci na jídlo a oddech
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Evidence pracovní doby

Související články

Bezpečnost práce v silniční dopravě mimo segment dálkové dopravy
Revoluční rok 2022 končí, je čas na bezpečnostní bilancování
Několik poznámek k teplotě na pracovišti
Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách
Bezpečnost práce v silniční dopravě mimo segment dálkové dopravy
BOZP mladistvých zaměstnanců
Genderová problematika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
Bezpečnost práce u řidičů městské a příměstské hromadné dopravy
Vliv pracovní doby na bezpečnostní chování zaměstnance
Otázky související s prováděním školení zaměstnanců-Ukrajinců o BOZP
Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách
Několik poznámek k teplotě na pracovišti
Bezpečnost práce při provozu manipulačních vozíků se opětovně podceňuje
Revoluční rok 2022 končí, je čas na bezpečnostní bilancování
Zdraví škodlivé pracovní prostředí a příplatky za něj
Expozice karcinogenním látkám vznikajícím během pracovního procesu
Také mě zajímá pohled na současnou BOZP - ale nejen na současnou
Změny v mezinárodních předpisech ADR a RID pro přepravu nebezpečných věcí
Předpis zaměstnavatele k ochranným pracovním prostředkům
Elektronická cigareta na pracovišti
Kluzné podložky a možnosti jejich použití pohledem bezpečnosti práce
Elektromagnetická kompatibilita zdravotnických elektrických přístrojů
Pracovní úrazy při cestách autem

Související otázky a odpovědi

Kalkulace nákladů na praní OOPP
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Hasicí přístroj v budově
Externí vedoucí pracovník
Délka pracovní doby
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem
Zaměstnanec u lékaře
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Práce ve ztíženém prostředí
Umístění požární značky
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Bezpečnostní listy na pracovišti
Skladování a nakládání s NCHL
Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení
Praktická výuka u těhotných studentek
Pes na pracovišti
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace

Související předpisy

589/2006 Sb. , kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě
262/2006 Sb., zákoník práce

Související vzory

Vzor: Dohoda o konání práce přesčas