Pracovnělékařské služby - prohlídka

Plné znění otázky

Periodická prohlídka pracovnice provedena 30. 12. 2014 jako noční, tj. planost do 30. 12. 2015, ale od 1. 2. 2015 přeřazena na denní režim, takže by mohla jít na další až za 5 let. Jak je to s platností provedené prohlídky – lze vyslat pracovnici od prohlídky z 30. 12. 2014 až za 5 let, nebo musí jít před 30. 12. 2015 a pak počítat za 5 let?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Ukončení životního pojištění a převod prostředků k jiné pojišťovně - příspěvky zaměstnavatele
Úroky ze dvou hypotečních úvěrů
Příjem procentem - zařazení živností do výdajových paušálů
Řidič z povolání – periodická lékařská prohlídka
Pracovnělékařská prohlídka
Frekvence lékařských prohlídek
Dohody u mladistvých a lékařská prohlídka
Vstupní prohlídky zaměstnanců na DPP a DPČ
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k praktickému vyučování
Výpis ze zdravotní dokumentace
Platnost posudku o zdravotní způsobilosti k práci – počítání času
Periodické prohlídky zaměstnanců
Dohoda o pracovní činnosti - lékařská prohlídka
Zaměstnávání žáka
Doplňující otázka k ID: 19905 - DPP a prohlídky ve 2.kat.bez rizika
Práce ve 2. kategorii bez rizika a výstupní prohlídka (uklízečka)
Dohoda o provedení práce - lékařská prohlídka - 1. kategorie
Lékařské prohlídky zaměstnanců 1. kategorie
Vstupní pracovně lékařská prohlídka
Lékařské prohlídky
Periodická prohlídka zaměstnance po dovršení 50 let věku
Noční směny a lékařské prohlídky po 1. 1. 2018

Související články

Posudkový závěr
Novela zákonů o ochraně veřejného zdraví a o specifických zdravotních službách ve vztahu k pracovnímu prostředí a pracovnímu lékařství
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19 - Otázky
Úprava pracovnělékařských služeb po novele právních předpisů, 1. část - novela zákona o specifických zdravotních službách
Úprava pracovnělékařských služeb po novele právních předpisů, 2. část - novela vyhlášky č. 79/2013 Sb.
Změna zákona o specifických zdravotních službách - III. Pracovnělékařské služby
Novela vyhlášky o pracovnělékařských službách
Novela vyhlášky č. 79/2013 Sb. od 1. 1. 2023
Pracovnělékařské prohlídky v nouzovém stavu podzim 2020, a to v souvislosti s onemocněním COVID-19
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Přehled lhůt periodických pracovnělékařských prohlídek
Změny v oblasti pracovnělékařských služeb
Další změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 2. část
Aktuálně z právních předpisů BOZP
Je pracovnělékařský posudek závazný?
Úvaha nad prováděním pracovnělékařských prohlídek v zahraničí
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 1. část
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 2. část
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci