Práva a povinnosti pojištěnce ve zdravotním pojištění

Vydáno: 16 minut čtení

Financování veřejného zdravotního pojištění je primárně založeno na principu solidarity, kdy plátci pojistného (zaměstnavatelé, osoby samostatně výdělečně činné, osoby bez zdanitelných příjmů a stát) přispívají pravidelnými platbami do příjmové stránky tohoto systému. Suma těchto plateb pak následně slouží k úhradám za poskytnuté a vykázané hrazené služby, a to na základě smluv uzavřených zdravotními pojišťovnami s jejich poskytovateli. Součástí tohoto systému je i rozsah práv pojištěnců na straně jedné, a výčet jejich povinností na straně druhé.

Základní právní úprava

Ne všichni naši občané - pojištěnci veřejného zdravotního pojištění si uvědomují, na co mají ze zákonné úpravy nárok a jaké jsou naopak jejich povinnosti. Oblast práv a povinností, ať už pacienta nebo pojištěnce, určují ve zdravotním pojištění především tyto právní předpisy:

všechny ve znění pozdějších předpisů. Tyto právní normy představují legislativní základnu, která řeší jak požadavky a nároky na poskytovatele zdravotních služeb ve vztahu k pojištěncům-pacientům, tak současně deklaruje práva pojištěnců, kteří jsou těchto služeb účastni, resp. je využívají.

Hrazené služby

Hrazenými službami jsou v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem č. 48/1997 Sb. zdravotní péče preventivní, dispenzární, diagnostická, léčebná, lékárenská, klinickofarmaceutická, léčebně rehabilitační, lázeňská léčebně rehabilitační, posudková, ošetřovatelská, paliativní a zdravotní péče o dárce krve, tkání a buněk nebo orgánů související s jejich odběrem, a to ve všech formách jejího poskytování podle zákona o zdravotních službách apod.

Práva pacienta

Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout pouze s jeho svobodným a informovaným souhlasem, není-li zákonem o zdravotních službác

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské

Související články

Jednatel s. r. o. ze státu EU a zdravotní pojištění
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Zdravotní pojištění a více příjmů pojištěnce v roce 2022
Pojištěnci a porušení zákonných povinností ve zdravotním pojištění
Zaměstnavatel dlužníkem ve zdravotním pojištění
Koordinační nařízení Evropské unie a některé aspekty zdravotní péče
Pohledávky, závazky a jejich promlčení ve zdravotním pojištění
Pojištěnec v českém systému veřejného zdravotního pojištění
Povinnosti pojištěnce ve zdravotním pojištění
Pohledávky nevymáhané zdravotními pojišťovnami
Změna zaměstnavatele a dopady pro pojištěnce ve zdravotním pojištění
Změny ve zdravotním pojištění - platby státu a odpočty
OSVČ a roční zúčtování ve zdravotním pojištění
Plátci a postupy ve zdravotním pojištění od 1. ledna 2023
Pohledávky a závazky u plátců pojistného ve zdravotním pojištění
Změny ve zdravotním pojištění k 1. lednu 2022
Dlouhodobé ošetřovné ve zdravotním pojištění v roce 2022
Přehledy a nová výše záloh OSVČ v roce 2022
Závislá práce a zdravotní pojištění
"Státní kategorie" zdravotního pojištění v číslech a souvislostech
Vybrané pracovněprávní vztahy a zdravotní pojištění v roce 2022 v příkladech

Související otázky a odpovědi

Zdravotní pojištění v zaměstnání - péče o děti
Zaměstnávání občanů EU s místem výkonu práce v Rusku
Vrácení přeplatku ze zdravotního pojištění
Odměny členů orgánů právnických osob
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
Odměna členům komise při konání referenda a zdravotní pojištění
Oprava odvodu zdratvotního pojištění po nahlášení rozhodných skutečností
Povinnosti zaměstnavatele a nárok zaměstnanců při pěstounské péči o dítě mladší 7 let
Zdanění příjmu divadelního inspicienta (pomocník režiséra)
Sleva na poplatníka u zaměstnance ze Slovenska
Neuvolněný zastupitel pracující v Německu a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění u dohody o provedení práce
Dodržení minimálního vyměřovacího základu zdravotního pojištění u zaměstnanců s předčasným starobním důchodem
Odměna za jednatelství a odvody na zdravotní a sociální pojištění
Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění
Výkon vazby a vztah ke zdravotnímu pojištění
Zdravotní pojištění - minimální vyměřovací základ
Zdanění příjmu z USA
Příjem za poskytnutí receptur
Odměna pěstouna a výkon SVČ