Dohody ve zdravotním pojištění - příklady

Vydáno: 13 minut čtení

U dohody o pracovní činnosti (DPČ) je osoba považována z pohledu zdravotního pojištění za zaměstnance jen tehdy, činí-li zúčtovaný hrubý příjem v rozhodném období kalendářního měsíce alespoň 3 500 Kč. U dohody o provedení práce (DPP) pak tehdy, pokud příjem převýší 10 000 Kč. Ve zdravotním pojištění se pro účel vzniku zaměstnání a dodržení zákonného minima sčítají příjmy z více dohod o pracovní činnosti nebo dohod o provedení práce u jednoho zaměstnavatele.

Plnění oznamovací povinnosti

Podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. d) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů platí, že zaměstnavatel u dohody o pracovní činnosti a také u dohody o provedení práce:

  • přihlašuje zaměstnance u zdravotní pojišťovny ke dni nástupu do zaměstnání, což je den, ve kterém zaměstnanec poprvé po uzavření dohody začal sjednanou pracovní činnost vykonávat, a
  • odhlašuje zaměstnance dnem, jímž uplynula doba, na kterou byla příslušná dohoda sjednána.

Vždy je však zapotřebí mít na paměti, že základní podmínkou pro uplatnění tohoto postupu je u dohody o pracovní činnosti příjem zaměstnance v rozhodném období kalendářního měsíce alespoň ve výši 3 500 Kč a u dohody o provedení práce více než 10 000 Kč.

V příkladech si ukážeme situace, které mohou zaměstnavatelé ve zdravotním pojištění řešit. V právních podmínkách roku 2022 budeme vycházet z požadavku, že při odvodu pojistného musí být zaměstnavatelem dodržen minimální vyměřovací základ nebo jeho poměrná část.

Dvě zaměstnání na DPČ – u dvou zaměstnavatelů

Příklad č. 1:

Zaměstnanec pracuje u dvou zaměstnavatelů, u každého z nich na DPČ. U jednoho zaměstnavatele činí příjem 9 000 Kč, u druhého 8 000 Kč. U zaměstnavatele s nižším příjmem je dohoda ukončena

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Dovolená po mateřské dovolené
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy

Související články

Zdravotní pojištění a výkon činnosti u zaměstnavatele bez pracovněprávního vztahu
Vybrané pracovněprávní vztahy a zdravotní pojištění v roce 2022 v příkladech
Zaměstnavatelé, konflikt na Ukrajině a zdravotní pojištění
Závislá práce a zdravotní pojištění
Vybrané pracovněprávní vztahy a zdravotní pojištění v roce 2022 v příkladech
Dohoda o pracovní činnosti a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění
Smrt v podmínkách zdravotního pojištění
Jednatel s. r. o. ze státu EU a zdravotní pojištění
Zaměstnavatelé a zdravotní pojištění v roce 2022
Zdravotní pojištění v době koronavirové
Chyby zaměstnavatele při plnění oznamovací povinnosti ve zdravotním pojištění a jejich náprava
"Státní kategorie" zdravotního pojištění v číslech a souvislostech
Zaměstnavatelé a rozhodné období kalendářního měsíce ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - souběžná zaměstnání a minimální vyměřovací základ zaměstnance
Studentské brigády a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění - zaměstnanci a "státní kategorie" po část kalendářního měsíce
Zdravotní pojištění zaměstnavatele a související právní úprava v roce 2017
Kdy je ve zdravotním pojištění dodrženo povinné minimum?
Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2018 - vybrané situace
Zdravotní pojištění při zaměstnání ve více státech Evropské unie
Zdravotní pojištění a plnění oznamovací povinnosti u dohod o pracovní činnosti
Čestná prohlášení ve zdravotním pojištění

Související otázky a odpovědi

DPP, DPČ - oznámení o nástupu, skončení
Odvody zdravotního pojištění při více pracovních poměrech
Dohoda o provedení práce od roku 2024 – sociální a zdravotní pojištění
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
Zdravotní pojištění u dohody o provedení práce
DPČ - přihláška a odhláška ZP a SP
Zdravotní pojištění - student vysoké školy
OSVČ - přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
Zkrácený pracovní úvazek - odvod pojistného
Konkurenční doložka
Částečná nezaměstnanost a zdravotní pojištění
Aplikování slevy na vyměřovacím základě u zdravotního pojištění
Odvod zdravotního pojištění při zkráceném úvazku - zaměstnance OZP
Metodika výpočtu zdravotního pojistného
Zdravotní pojištění
Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění
Výkon vazby a vztah ke zdravotnímu pojištění
Zdravotní pojištění - minimální vyměřovací základ
Zdanění příjmu z USA
Příjem za poskytnutí receptur