Dohody ve zdravotním pojištění - příklady

Vydáno: 13 minut čtení

U dohody o pracovní činnosti (DPČ) je osoba považována z pohledu zdravotního pojištění za zaměstnance jen tehdy, činí-li zúčtovaný hrubý příjem v rozhodném období kalendářního měsíce alespoň 3 500 Kč. U dohody o provedení práce (DPP) pak tehdy, pokud příjem převýší 10 000 Kč. Ve zdravotním pojištění se pro účel vzniku zaměstnání a dodržení zákonného minima sčítají příjmy z více dohod o pracovní činnosti nebo dohod o provedení práce u jednoho zaměstnavatele.

Plnění oznamovací povinnosti

Podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. d) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů platí, že zaměstnavatel u dohody o pracovní činnosti a také u dohody o provedení práce:

  • přihlašuje zaměstnance u zdravotní pojišťovny ke dni nástupu do zaměstnání, což je den, ve kterém zaměstnanec poprvé po uzavření dohody začal sjednanou pracovní činnost vykonávat, a
  • odhlašuje zaměstnance dnem, jímž uplynula doba, na kterou byla příslušná dohoda sjednána.

Vždy je však zapotřebí mít na paměti, že základní podmínkou pro uplatnění tohoto postupu je u dohody o pracovní činnosti příjem zaměstnance v rozhodném období kalendářního měsíce alespoň ve výši 3 500 Kč a u dohody o provedení práce více než 10 000 Kč.

V příkladech si ukážeme situace, které mohou zaměstnavatelé ve zdravotním pojištění řešit. V právních podmínkách roku 2022 budeme vycházet z požadavku, že při odvodu pojistného musí být zaměstnavatelem dodržen minimální vyměřovací základ nebo jeho poměrná část.

Dvě zaměstnání na DPČ – u dvou zaměstnavatelů

Příklad č. 1:

Zaměstnanec pracuje u dvou zaměstnavatelů, u každého z nich na DPČ. U jednoho zaměstnavatele činí příjem 9 000 Kč, u druhého 8 000 Kč. U zaměstnavatele s nižším příjmem je dohoda ukončena

Související dokumenty

Související články

Zdravotní pojištění a výkon činnosti u zaměstnavatele bez pracovněprávního vztahu
Vybrané pracovněprávní vztahy a zdravotní pojištění v roce 2022 v příkladech
Zaměstnavatelé, konflikt na Ukrajině a zdravotní pojištění
Závislá práce a zdravotní pojištění
Dohoda o pracovní činnosti a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Vybrané pracovněprávní vztahy a zdravotní pojištění v roce 2022 v příkladech
Smrt v podmínkách zdravotního pojištění
Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění - zaměstnanci a "státní kategorie" po část kalendářního měsíce
Zdravotní pojištění - více příjmů zaměstnance a minimální vyměřovací základ
Přelom let a postupy zaměstnavatele ve zdravotním pojištění s příklady
Zaměstnavatelé a zdravotní pojištění - jak předejít placení pokut a penále
Chyby zaměstnavatele při plnění oznamovací povinnosti ve zdravotním pojištění a jejich náprava
Zaměstnavatelé a zdravotní pojištění v roce 2022
"Státní kategorie" zdravotního pojištění v číslech a souvislostech
Zaměstnavatelé a rozhodné období kalendářního měsíce ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - souběžná zaměstnání a minimální vyměřovací základ zaměstnance
Jednatel s. r. o. ze státu EU a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění při zaměstnání ve více státech Evropské unie
Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2018 - vybrané situace
Předávání informací mezi institucemi a zdravotní pojištění
Lze utéct před dluhy u zdravotní pojišťovny?
Zdravotní pojištění zaměstnavatele a související právní úprava v roce 2017

Související pracovní situace

Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy

Související otázky a odpovědi

DPP, DPČ - oznámení o nástupu, skončení
DPČ - přihláška a odhláška ZP a SP
Odvody zdravotního pojištění při více pracovních poměrech
Zdravotní pojištění u dohody o provedení práce
Dohoda o provedení práce od roku 2024 – sociální a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění - student vysoké školy
OSVČ - přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
Zkrácený pracovní úvazek - odvod pojistného
Konkurenční doložka
Částečná nezaměstnanost a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění
Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění
Výkon vazby a vztah ke zdravotnímu pojištění
Zdravotní pojištění - minimální vyměřovací základ
Zdanění příjmu z USA
Příjem za poskytnutí receptur
Odměny členů orgánů právnických osob
Opravné přehledy na zdravotní a sociální pojištění u OSVČ
Účast na zdravotním pojištění
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění