Chybné postupy zaměstnavatele ve zdravotním pojištění a správná řešení

Vydáno: 14 minut čtení

V následujícím textu bychom chtěli upozornit zaměstnavatele na některé chyby, kterých se dopouštějí v souvislosti s placením pojistného a plněním zákonných povinností ve zdravotním pojištění se zdůrazněním správného postupu při řešení konkrétních situací.

Zaměstnavatelé si musejí být vědomi skutečnosti, že jakákoli chyba ve výpočtu a následném odvodu pojistného se dříve nebo později reálně projeví se všemi důsledky. Každopádně vzniká penále tehdy, pokud není pojistné za příslušný kalendářní měsíc zaplaceno včas (připsáno na účet zdravotní pojišťovny standardně nejpozději 20. dne následujícího kalendářního měsíce) a ve správné výši, tj. sazbou 13,5 % z vyměřovacího základu zaměstnance, stanoveného zejména ve smyslu ustanovení § 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Přitom je důležité, aby zaměstnavatel při odvodu pojistného dodržel:

pokud pro zaměstnance (a zaměstnavatele jako plátce pojistného) tato povinnost ve zdravotním pojištění platí.

Je třeba vzít na vědomí, že dlužné pojistné a penále je zdravotní pojišťovna ze zákona povinna plošně uplatňovat a v případě nezaplacení vymáhat vůči všem plátcům-dlužníkům, zatímco pokutu za porušení zákonných povinností s ohledem na okolnosti a dle charakteru provinění uložit může, ale také nemusí.

Neoznámením nástupu zaměstnance do zaměstnání může vzniknout problém i u pojištěnce, který tímto pochybením zaměstnavatele nemusí mít řešen svůj pojistný vztah. Po čase totiž zdravotní pojišťovna pojištěnce osloví s tím, že u něj není evidována žádná z kategorií zdravotního pojištění. A pokud zaměstnavatel

Související dokumenty

Související pracovní situace

Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ

Související články

Práva a povinnosti pojištěnce ve zdravotním pojištění
Jednatel s. r. o. ze státu EU a zdravotní pojištění
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Jak se mohou zaměstnavatelé vyvarovat nejčastějších chyb ve zdravotním pojištění
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění a minimální vyměřovací základ zaměstnance - nejčastější chyby zaměstnavatelů
Dopady zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2017 ve zdravotním pojištění
Zaměstnavatelé a minimum ve zdravotním pojištění
Dlouhodobé ošetřovné ve zdravotním pojištění v roce 2022
Pojistné placené zaměstnavatelem z dosaženého příjmu
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2023
Přelom let a postupy zaměstnavatele ve zdravotním pojištění s příklady
Nová minimální mzda a postupy ve zdravotním pojištění
Subjekty bez minima ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
Výkon funkce a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění po 1. lednu 2019 v kostce
Zdravotní pojištění - více příjmů zaměstnance a minimální vyměřovací základ
Zdravotní pojištění: když zaměstnanec podniká
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Zdravotní pojištění a odvod pojistného zaměstnavatelem s dopočtem a doplatkem do minima
Význam minimální mzdy ve zdravotním pojištění

Související otázky a odpovědi

hrubá mzda a zdravotní pojištění
Přehled OSSZ a ZP
Minimální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění, OSVČ hlavní a pracovní poměr
Přehledy OSVČ - volba mezi vedlejší a hlavní činnosti z pohledu výhodnosti rok 2020 COVID
Spolupracující osoba v důchodu a vedlejší činnost
Zpětné uplatnění daňové ztráty v dodatečném daňovém přiznání a přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Doúčtování doplatku (přeplatku) pojistného za podnikatele na SP a ZP u FO vedoucích účetnictví
Odvod zdravotního pojištění z minimálního vyměřovacího základu
Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění
Přihlášení k sociálnímu a zdravotnímu pojištění u dohody o provedení práce
Neplacené volno
Neomluvená absence a krácení dovolené
Minimální zdravotní pojištění
Odměna členům komise při konání referenda a zdravotní pojištění
Oprava odvodu zdratvotního pojištění po nahlášení rozhodných skutečností
Povinnosti zaměstnavatele a nárok zaměstnanců při pěstounské péči o dítě mladší 7 let
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
Minimální vyměřovací základ zdravotní pojištění
Zdanění a odvody na pojistné u mzdy ve výši 5 000 Kč