Vybrané pracovněprávní vztahy a zdravotní pojištění v roce 2022 v příkladech

Vydáno: 15 minut čtení

Ve zdravotním pojištění je z hlediska placení pojistného a plnění oznamovací povinnosti rozhodující, zda zaměstnavatel uzavře se zaměstnancem „klasickou“ pracovní smlouvu, nebo zda bude zaměstnanec pracovat na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce. V čem spatřujeme odlišnosti mezi těmito pracovněprávními vztahy a jaké podmínky platí pro zaměstnavatele ve zdravotním pojištění při plnění oznamovací povinnosti a placení pojistného?

Pracovní smlouva

Podstatnou odlišností pracovní smlouvy od dohod je ve zdravotním pojištění skutečnost, že s ohledem na výši zúčtovaného hrubého příjmu zaměstnavatel nepřihlíží u pracovní smlouvy k rozhodným částkám „započitatelného příjmu“ 3 500 Kč (u dohody o pracovní činnosti), resp. 10 000 Kč, která naopak významně ovlivňuje placení pojistného u dohod o provedení práce. V případě pracovní smlouvy se pojistné odvádí z jakékoli výše zúčtovaného příjmu. Příjem na základě pracovní smlouvy je zdaňovaný podle § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a vždy se považuje z pohledu zdravotního pojištění za zaměstnání, neboť zaměstnanci plynou příjmy ze závislé činnosti. Pojistné by se odvádělo ze skutečné výše zúčtovaného příjmu (tedy i nižšího než minimum 16 200 Kč) za předpokladu, že tento zaměstnanec:

  • má současně příjmy z jiného zaměstnání, ve kterém je odváděno pojistné nejméně z částky minimálního vyměřovacího základu 16 200 Kč, případně je v součtu příjmů této částky dosaženo, nebo
  • je současně OSVČ a platí od ledna 2022 měsíční zálohy nejméně v částce 2 627 Kč, anebo
  • patří po celý kalendářní měsíc mezi zaměstnance, na které se nevztahuje povinnost odvodu pojistného alespoň z minima ve smyslu ustanovení § 3 odst. 8 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (například u osob, za které je plátcem pojistného stát).

Jestliže není splněna žádná z těchto podmínek, provádí zaměstnavatel při příjmu nižším než 16 200 Kč dopočet a doplatek pojistného do minimálního vyměřovacího základu při zaměstnání trvajícím celý kalendářní měsíc.

Z obec

Související dokumenty

Související pracovní situace

Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Ošetřovné
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dovolená po mateřské dovolené
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas

Související články

Korekce vyměřovacího základu zaměstnance ve zdravotním pojištění
Změny ve zdravotním pojištění k 1. lednu 2022
Zaměstnavatelé a zdravotní pojištění v roce 2022
Smrt v podmínkách zdravotního pojištění
Dohody ve zdravotním pojištění - příklady
Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění
Dohoda o pracovní činnosti a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Výdělečná činnost pojištěnce a zdravotní pojištění
Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2018 - vybrané situace
Zdravotní pojištění při zaměstnání ve více státech Evropské unie
Ochranná lhůta ve zdravotním pojištění
Jeden den ve zdravotním pojištění v roce 2016
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Jednatel s. r. o. ze státu EU a zdravotní pojištění
Chybné postupy zaměstnavatele ve zdravotním pojištění a správná řešení
Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění
Platby státu a odpočty od 1. 1.2020 ve zdravotním pojištění
Kdy je ve zdravotním pojištění dodrženo povinné minimum?
Zaměstnavatelé a zdravotní pojištění v roce 2022
Zdravotní pojištění v době koronavirové
Chyby zaměstnavatele při plnění oznamovací povinnosti ve zdravotním pojištění a jejich náprava
"Státní kategorie" zdravotního pojištění v číslech a souvislostech

Související otázky a odpovědi

DPP, DPČ - oznámení o nástupu, skončení
Den nástupu do práce a přihlášení k zdravotnímu a sociálnímu pojištění
Přihlášení k sociálnímu a zdravotnímu pojištění u dohody o provedení práce
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
Dohoda o provedení práce od roku 2024 – sociální a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění u dohody o provedení práce
Příjem na základě pracovní smlouvy
DPČ - přihláška a odhláška ZP a SP
Odvody zdravotního pojištění při více pracovních poměrech
OSVČ - přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
Zkrácený pracovní úvazek - odvod pojistného
Konkurenční doložka
Částečná nezaměstnanost a zdravotní pojištění
Aplikování slevy na vyměřovacím základě u zdravotního pojištění
Odvod zdravotního pojištění při zkráceném úvazku - zaměstnance OZP
Zdanění mzdy u DPP u cizinců
Provize z obratu v době dočasné pracovní neschopnosti
Sleva na zdravotním pojištění zaměstnavatele s více než 50 % zaměstnanců se ZTP
Archivace dokladů OSVČ s paušálními výdaji s evidencí příjmů pro kontroly FÚ, ČSSZ a ZP
Zaměstnání občana EU s místem výkonu práce mimo ČR

Související vzory

Vzor: Mzdový předpis
Vzor: Pracovní smlouva
Vzor: Dohoda o změně pracovní smlouvy