Zaměstnavatelé, konflikt na Ukrajině a zdravotní pojištění

Vydáno: 9 minut čtení

V souvislosti se současnou situací se může zaměstnavateli zaměstnávajícímu občany Ukrajiny stát, že je některému z nich doručen povolávací rozkaz, a zaměstnanec tudíž musí odcestovat do své země. Obdobně zde mohou osoby přijíždějící z Ukrajiny nastoupit do zaměstnání. Z titulu zaměstnání u českého zaměstnavatele se tyto osoby stanou účastníky českého systému veřejného zdravotního pojištění.

Poskytnutí neplaceného volna a odvod pojistného zaměstnavatelem

Jak má český zaměstnavatel postupovat při odvodu pojistného na zdravotní pojištění za kalendářní měsíc, ve kterém obdrží občan Ukrajiny povolávací rozkaz? V takovém případě se bude jednat o jinou důležitou osobní překážku v práci na straně zaměstnance a zaměstnavatel je povinen nepřítomnost zaměstnance v práci omluvit. Zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci pracovní (neplacené) volno.

Pokud by měl tento zaměstnanec ještě další zaměstnání s odvodem pojistného na zdravotní pojištění, pak by se v případě potřeby pro účel dodržení minimálního vyměřovacího základu sčítaly příjmy z obou (ze všech) zaměstnání. V následujícím textu budeme vycházet ze situace, že se jedná o jediné zaměstnání občana Ukrajiny v České republice.

Rozhoduje výše příjmu

Pro postup zaměstnavatele je rozhodující výše příjmu za kalendářní měsíc. Protože se na vzniklou situaci pohlíží jako na jinou (dosud nepojmenovanou) důležitou osobní překážku v práci na straně zaměstnance, vztahu

Související dokumenty

Související pracovní situace

Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Výkon práce pro účely dovolené
Vyhledání nového zaměstnání
Ošetřovné
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dovolená po mateřské dovolené
Doprovod do zdravotnického zařízení
Pohřeb spoluzaměstnance
Úmrtí blízké osoby
Vyhledání nového zaměstnání
Výkon práce pro účely dovolené
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků

Související články

Zaměstnávání občanů Ukrajiny ve světle schválených změn
Korekce vyměřovacího základu zaměstnance ve zdravotním pojištění
Pojištěnci a porušení zákonných povinností ve zdravotním pojištění
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2022
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance
Změny ve zdravotním pojištění k 1. lednu 2022
Dlouhodobé ošetřovné ve zdravotním pojištění v roce 2022
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Zdravotní pojištění po 1. lednu 2019 v kostce
Zdravotní pojištění a odvod pojistného zaměstnavatelem s dopočtem a doplatkem do minima
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Minimální vyměřovací základ zaměstnance
Jeden den ve zdravotním pojištění v roce 2016
Kdy zaměstnavatel neplatí pojistné za zaměstnance
Chybné postupy zaměstnavatele ve zdravotním pojištění a správná řešení
Částka hrubého příjmu 3 000 Kč v nemocenském a zdravotním pojištění v roce 2020
Zdravotní pojištění - příjem zaměstnance nižší než minimální mzda
Důležitost kalendářního dne ve zdravotním pojištění
Důležité částky a změny ve zdravotním pojištění od 1. 1. 2021
Zdravotní pojištění - souběžná zaměstnání a minimální vyměřovací základ zaměstnance
Zdravotní pojištění - specifické situace u neplaceného volna

Související otázky a odpovědi

Odvod zdravotního pojištění z minimálního vyměřovacího základu
Neplacené volno
Krácení minimálního vyměřovacího základu u zdravotního pojištění - překážky zaměstnance
Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění
Neplacené volno po část dne
Minimální zdravotní pojištění
Neomluvená absence a krácení dovolené
Odvody sociálního a zdravotního pojištění při daňovém paušálu a mzdě současně
Minimální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění, OSVČ hlavní a pracovní poměr
OSVČ - přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
Zkrácený pracovní úvazek - odvod pojistného
Konkurenční doložka
Částečná nezaměstnanost a zdravotní pojištění
Náhrada nákladů za home office - odvody
Aplikování slevy na vyměřovacím základě u zdravotního pojištění
Odvod zdravotního pojištění při zkráceném úvazku - zaměstnance OZP
Zdanění mzdy u DPP u cizinců
Provize z obratu v době dočasné pracovní neschopnosti
Sleva na zdravotním pojištění zaměstnavatele s více než 50 % zaměstnanců se ZTP
Archivace dokladů OSVČ s paušálními výdaji s evidencí příjmů pro kontroly FÚ, ČSSZ a ZP