Překážky v práci

Plné znění otázky

Má vnučka nárok na volno s náhradou mzdy při pohřbu dědečka v pracovní den nebo jen omluvené volno (pohřeb nezařizovala)? Musela žít ve společné domácnosti? Někteří zaměstnavatelé trvají na podmínce žití ve společné domácnosti s dědečkem. My se ale domníváme, že dle přílohy nařízení vlády č. 590/2006 Sb. bod 7. úmrtí, písm. c) má nárok na 1 den na placené volno s náhradou mzdy. Platí podmínka společné domácnosti jen pro osoby jiné než v příbuzenském vztahu?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Úmrtí blízké osoby
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Přestěhování
Vlastní svatba
Doprovod dítěte do školy a školského poradenského zařízení
Doprovod do zdravotnického zařízení
Doprovod zdravotně postiženého dítěte
Narození dítěte
Pohřeb spoluzaměstnance
Svatba blízké osoby
Vyhledání nového zaměstnání
Prostoj
Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Nepříznivé povětrnostní vlivy a živelní události
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Částečná nezaměstnanost
Dovolená versus překážky v práci
Pracovní volno
Doba trvání pracovního poměru

Související články

Darování krve a krevní plazmy
Pracovněprávní vztahy a vliv nemoci ve zdravotním pojištění
Dlouhodobé ošetřovné z pohledu pracovního práva
Překážky v práci
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Postavení zaměstnance - rodiče v pracovněprávních vztazích
Pracovní volno k činnosti na dětském táboře nebo sportovním soustředění
Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež
Ošetřovné - posuzování nároku na dávku a její výplatu v příkladech
Dočasná neschopnost uchazeče o zaměstnání
Neplacené volno v souvislostech zdravotního pojištění
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 1. část
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 2. část
Work-life balance
Okamžité zrušení pracovního poměru a překážka v práci
Těhotenství a mateřství v roce 2020 z pohledu dávek systému nemocenského pojištění
Jak řešit zástup za zaměstnance čerpajícího mateřskou nebo rodičovskou dovolenou
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Dlouhodobé ošetřovné
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020

Související otázky a odpovědi

Překážky na straně zaměstnance - návštěva lékaře
Placené volno na pohřeb babičky
Návštěva lékaře při pružné pracovní době a zkráceném úvazku
Překážka v práci při hospitalizaci
Plat za odpracovanou část směny první den nemoci
Doprovod rodinného příslušníka k lékaři
Pracovní volno, jednání u notáře
Návštěva psychologa - omluvená absence s náhradou mzdy
Náhrada mzdy u DPN
Překážky na straně zaměstnance - návštěva kliniky asistované reprodukce
Placené volno - časové rozmezí
Pracovní volno - přijímací zkoušky dcery
Překážka v práci při hospitalizaci dítěte
Náhrada mzdy při návštěvě lékaře
Rodičovská dovolená
Dítě družky - překážka v práci, ošetřovné
Dovolené zaměstnankyně při čerpání mateřské dovolené
Nepřítomnost na pracovišti z důvodu návštěvy lékaře
Roční zúčtování daně

Související předpisy

590/2006 Sb. , kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci