Zaměstnavatelé a potvrzení o bezdlužnosti ve zdravotním pojištění

Vydáno: 9 minut čtení

Zaměstnavatelé anebo i fyzické osoby platí zdravotním pojišťovnám pojistné, ale také někdy potřebují vystavit potvrzení o tom, že nejsou dlužníky. Doklad o bezdlužnosti vyžadují zadavatelé veřejných zakázek, peněžní ústavy od žadatelů o poskytnutí bankovního úvěru, úřady práce od zaměstnavatelů, kterým hodlají poskytnout finanční příspěvek na zaměstnance apod.

Pokud zdravotní pojišťovna posuzuje žádost plátce o vystavení potvrzení o bezdlužnosti, pak musí důsledně trvat na tom, aby v případech, kdy se jedná o přidělování veřejných zakázek, poskytování dotace či úvěru (ať již ze státních, evropských či jiných zdrojů), měli žadatelé řádně vyrovnány své závazky vůči jednotlivým institucím, a to i v rámci systému veřejného zdravotního pojištění. V dalším textu se primárně zaměříme na postupy zaměstnavatele v daném kontextu.

Přehledy zaměstnavatele

V předložené žádosti zaměstnavatel jako hromadný plátce pojistného zpravidla specifikuje, k jakému účelu vyžaduje vystavení potvrzení o bezdlužnosti. Pokud zaměstnavatel každý měsíc řádně předává zdravotní pojišťovně, jejíž pojištěnce zaměstnává, tiskopis Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele, zjistí zdravotní pojišťovna informativně na základě vyúčtování poměrně snadno, zda plátce pojistného odvádí pojistné včas a ve správné výši, či nikoliv. V případě určitých pochybností či nejasností může zdr

Související dokumenty

Související články

Zohlednění nedostatků v plnění povinností zaměstnavatele zdravotní pojišťovnou
Zaměstnavatelé a zdravotní pojištění na přelomu let 2018 a 2019
Zaměstnavatelé a neukončování "státních kategorií" ve zdravotním pojištění
Zaměstnavatelé a zdravotní pojištění na přelomu let 2018 a 2019
Nárůst plateb za "státní pojištěnce" ve zdravotním pojištění
Dluhy a přeplatky ve zdravotním pojištění
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - plátci pojistného a návrat "k normálu"
Zaměstnavatelé a zdravotní pojištění v roce 2022
Postupy zaměstnavatele po změnách ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Zaměstnanci a příjmy zdravotní pojišťovny
Zdravotní pojištění zaměstnavatele a související právní úprava v roce 2022
Zdravotní pojištění - specifické situace při placení pojistného zaměstnavatelem v příkladech
Společenství vlastníků a zdravotní pojištění
Souběžné činnosti pojištěnce ve zdravotním pojištění
Výše záloh OSVČ ve zdravotním pojištění v roce 2021
Dohody a zdravotní pojištění po 1. 1. 2021
Zdravotní pojištění na přelomu let 2020 a 2021 v příkladech
Důležité částky a změny ve zdravotním pojištění od 1. 1. 2021
OSVČ a zdravotní pojišťovny v roce 2019
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Výdělečná činnost pojištěnce a zdravotní pojištění

Související předpisy

134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek

Související vzory

Vzor: Zrušení pracovního poměru ve zkušební době zaměstnavatelem

Související pracovní situace

Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy

Související otázky a odpovědi

Odvody za zaměstnance, který má trvalý pracovní poměr v EU u českého zaměstnavatele
Kontrola zdravotní pojišťovny a ČSSZ
Příspěvek zaměstnanci na penzijní nebo životní pojištění
DPP, DPČ - oznámení o nástupu, skončení
Zdravotní pojištění - student vysoké školy
OSVČ - přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
Zkrácený pracovní úvazek - odvod pojistného
Konkurenční doložka
Částečná nezaměstnanost a zdravotní pojištění
Náhrada nákladů za home office - odvody
Zdravotní pojištění
Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění
Výkon vazby a vztah ke zdravotnímu pojištění
Zdravotní pojištění - minimální vyměřovací základ
Zdanění příjmu z USA
Příjem za poskytnutí receptur
Odměny členů orgánů právnických osob
Opravné přehledy na zdravotní a sociální pojištění u OSVČ
Účast na zdravotním pojištění
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění