Zdravotní pojištění zaměstnavatele a související právní úprava v roce 2022

Vydáno: 17 minut čtení

Základním úkolem specialistů při zpracování mezd je správně vypočítat odvody finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení i zdravotní pojišťovně a stanovit tak čistou mzdu zaměstnance. Aby se celý proces obešel bez chyb, musejí tito odborníci dostatečně ovládat právní úpravu nejen ve zdravotním pojištění, ale i v mnoha dalších oblastech.

Zákonná úprava zdravotního pojištění nemůže v českém ekonomicko-podnikatelském prostředí fungovat izolovaně, ale je v mnoha případech navázána na související právní úpravu, kterou představují především tyto zákony:

všechny ve znění pozdějších předpisů. V dalším textu se zaměříme na základní principy bezprostřední návaznosti zdravotního pojištění zaměstnavatelů na jednotlivé výše vyjmenované právní normy, vždy s odkazem na příslušné zákonné ustanovení daného právního předpisu.

I. Zákoník práce

Základní právní norma v oblasti pracovněprávních vztahů řeší ve vztahu ke zdravotnímu pojištění například nástup zaměstnance do zaměstnání u pracovní smlouvy, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, překážky v práci na straně zaměstnance i zaměstnavatele nebo třeba konkurenční doložku či odstupné.

Nástup zaměstnance do zaměstnání v den pracovního klidu

V souladu s ustanovením § 34 odst. 1 písm. c) a § 36 zákoníku práce se v případě pracovního poměru považuje za den nástupu zaměstnance do zaměstnání den, který je takto uveden v pracovní smlouvě. Jelikož lze jako den nástupu do práce sjednat i den pracovního klidu nebo třeba sobotu či neděli, považuje se pro účely zdravotního pojištění za den nástupu zaměstnance do zaměstnání den vzniku pracovního poměru, uvedený v pracovní smlouvě.

Příklad č. 1:

Zaměstnavatel uzavřel se zaměstnancem pracovní smlouvu od 1. ledna 2022, přičemž zaměstnanec f

Související dokumenty

Související pracovní situace

Nemocenské
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Ošetřovné
Ošetřovné
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Určení daňové rezidence dle SZDZ

Související články

Zdravotní pojištění a "rozhodná částka" příjmu od 1. 1. 2022 v příkladech
Zdravotní pojištění - problémové situace na přelomu let
Zdravotní pojištění - chyby zaměstnavatele a jejich důsledky
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Nárůst plateb za "státní pojištěnce" ve zdravotním pojištění
Dluhy a přeplatky ve zdravotním pojištění
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění - více příjmů zaměstnance a minimální vyměřovací základ
Zdravotní pojištění - problémové situace na přelomu let
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Ochranná lhůta v souvislostech zdravotního pojištění
Karanténa v souvislostech zdravotního pojištění
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Výdělečná činnost studentů a zdravotní pojištění
Novela zákona o zaměstnanosti a zdravotní pojištění
Uchazeči o zaměstnání a zdravotní pojištění
Výdělečná činnost pojištěnce a zdravotní pojištění
Období trvání dohody o pracovní činnosti ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - co se k 1. 1. 2018 nemění
Zaměstnavatelé a zdravotní pojištění v roce 2022

Související otázky a odpovědi

DPP, DPČ - oznámení o nástupu, skončení
Povinnosti zaměstnavatele a nárok zaměstnanců při pěstounské péči o dítě mladší 7 let
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
Příspěvek zaměstnanci na penzijní nebo životní pojištění
Evidence na Úřadu práce, příjem na DPČ a zdravotní pojištění
Stravenkový paušál a DPP
Otcovská dovolená a zdravotní pojištění
Kontrola zdravotní pojišťovny a ČSSZ
Dohoda o placení zdravotního pojištění
Odvody za zaměstnance, který má trvalý pracovní poměr v EU u českého zaměstnavatele
Souběh DPP a smlouva o výkonu funkce
Dohoda o provedení práce a přihlášky, odhlášky na zdravotní pojištění
Jednatel, HPP, DPP jednočlenná s. r. o.
Odměna pěstouna a výkon SVČ
Odstupné
Zdanění mzdy u DPP u cizinců
Neplacené volno po část dne
Přihlášení k sociálnímu a zdravotnímu pojištění u dohody o provedení práce
Dohoda o pracovní činnosti
Odměna členům komise při konání referenda a zdravotní pojištění

Související vzory

Vzor: Zrušení pracovního poměru ve zkušební době zaměstnavatelem
Vzor: Dohoda o pracovní činnosti
Vzor: Dohoda o provedení práce