79/2011 Sb. o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Schválený:
79/2011 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra
ze dne 17. března 2011
o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Ministr vnitra podle § 58 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje na den 2. července 2011 nové volby do zastupitelstva obce:
 
+----------------------+----------------------+----------------------+
| obec         | okres        | kraj         |
+----------------------+----------------------+----------------------+
| Řídeč        | Olomouc       | Olomoucký      |
+----------------------+----------------------+----------------------+
Ministr:
Mgr. John v. r.