Řidič z povolání – periodická lékařská prohlídka

Plné znění otázky

Řidič skupiny vozidel C+E, narozen 3. 4. 1969, byl na poslední periodické lékařské prohlídce 15. 5. 2018 a podle vydaného lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel je zdravotně způsobilý. Proti tomuto posudku nebyl a nebude podán návrh na přezkoumání. Dne 3. 4. 2019 dovrší 50 let. Do jakého přesného data je v tomto případě tento lékařský posudek platný? Měl by být poslán na periodickou lékařskou prohlídku v roce 2019 nebo 2020?

Odpověď

Související dokumenty

Související články

Posudkový závěr
Novela zákonů o ochraně veřejného zdraví a o specifických zdravotních službách ve vztahu k pracovnímu prostředí a pracovnímu lékařství
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19 - Otázky
Úprava pracovnělékařských služeb po novele právních předpisů, 1. část - novela zákona o specifických zdravotních službách
Úprava pracovnělékařských služeb po novele právních předpisů, 2. část - novela vyhlášky č. 79/2013 Sb.
Změna zákona o specifických zdravotních službách - III. Pracovnělékařské služby
Novela vyhlášky o pracovnělékařských službách
Pracovnělékařské prohlídky v nouzovém stavu podzim 2020, a to v souvislosti s onemocněním COVID-19
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Novela vyhlášky č. 79/2013 Sb. od 1. 1. 2023
Další změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 2. část
Přehled lhůt periodických pracovnělékařských prohlídek
Změny v oblasti pracovnělékařských služeb
Aktuálně z právních předpisů BOZP
Je pracovnělékařský posudek závazný?
Úvaha nad prováděním pracovnělékařských prohlídek v zahraničí
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 1. část
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 2. část
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci

Související otázky a odpovědi

Pracovnělékařské služby - prohlídka
Pracovnělékařská prohlídka
Dohody u mladistvých a lékařská prohlídka
Vstupní prohlídky zaměstnanců na DPP a DPČ
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k praktickému vyučování
Výpis ze zdravotní dokumentace
Periodické prohlídky zaměstnanců
Dohoda o pracovní činnosti - lékařská prohlídka
Frekvence lékařských prohlídek
Doplňující otázka k ID: 19905 - DPP a prohlídky ve 2.kat.bez rizika
Zaměstnávání žáka
Práce ve 2. kategorii bez rizika a výstupní prohlídka (uklízečka)
Dohoda o provedení práce - lékařská prohlídka - 1. kategorie
Platnost posudku o zdravotní způsobilosti k práci – počítání času
Lékařské prohlídky zaměstnanců 1. kategorie
Vstupní pracovně lékařská prohlídka
Lékařské prohlídky
Periodická prohlídka zaměstnance po dovršení 50 let věku
Noční směny a lékařské prohlídky po 1. 1. 2018

Související předpisy

§ 87. 2 zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)