Úvaha nad prováděním pracovnělékařských prohlídek v zahraničí

Vydáno: 8 minut čtení

V dnešní době není výjimkou, že zaměstnanci českého zaměstnavatele konají práci v zahraničí. Pobývá-li zaměstnanec v zahraničí dlouhodobě, může dojít k situaci, kdy zaměstnanci během jeho zahraničního pobytu tzv. propadne pracovnělékařská prohlídka.

Jak v takové situaci postupovat? Umožňuje současná právní úprava provést pracovnělékařskou prohlídku v zahraničí, resp. zahraničním lékařem, nebo je nutné, aby se zaměstnanec dostavil k pracovnělékařské prohlídce zpět do České republiky, a to i v takových případech, kdy zaměstnanec pro českého zaměstnavatele pracuje dlouhodobě tisíce kilometrů daleko? Na tuto otázku se pokusíme odpovědět v dalších částech tohoto příspěvku.

Obecně k poskytování pracovnělékařských služeb

Problematiku poskytování pracovnělékařských služeb upravuje především zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (ZSZS). Podle § 54 ZSZS je poskytovatelem pracovnělékařských služeb poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství, nebo poskytovatel v oboru pracovní lékařství. Tyto osoby mohou zaměstnavatelům poskytovat pracovnělékařské služby, k

Související dokumenty

Související pracovní situace

Závislá činnost a SZDZ
Závislá činnost a SZDZ

Související články

Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19 - Otázky
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19
Novela zákonů o ochraně veřejného zdraví a o specifických zdravotních službách ve vztahu k pracovnímu prostředí a pracovnímu lékařství
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19 - Otázky
Změny v oblasti pracovnělékařských služeb
Přehled lhůt periodických pracovnělékařských prohlídek
Úprava pracovnělékařských služeb po novele právních předpisů, 1. část - novela zákona o specifických zdravotních službách
Posudkový závěr
Novela zákonů o ochraně veřejného zdraví a o specifických zdravotních službách ve vztahu k pracovnímu prostředí a pracovnímu lékařství
Úprava pracovnělékařských služeb po novele právních předpisů, 2. část - novela vyhlášky č. 79/2013 Sb.
Dohoda o změně druhu práce a právo na odstupné
Pracovnělékařské služby v době pandemie
Posuzování zdravotní způsobilosti od vyhlášení nouzového stavu
Převedení zaměstnance na jinou práci a neomluvená absence
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Další změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 2. část
Je pracovnělékařský posudek závazný?
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 1. část
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 2. část
Pracovnělékařské prohlídky v nouzovém stavu podzim 2020, a to v souvislosti s onemocněním COVID-19

Související otázky a odpovědi

Pracovnělékařské služby
Výstupní prohlídka
Povinnost společnosti mít závodního lékaře
Pracovnělékařská prohlídka
Smluvní lékař - lékařské prohlídky
Povinnost absolvovat preventivní lékařské prohlídky
Pracovnělékařské prohlídky soudců
Vstupní prohlídky zaměstnanců na DPP a DPČ
Zaměstnávání žáka
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k praktickému vyučování
Výpis ze zdravotní dokumentace
Pracovnělékařské služby - prohlídka
Periodická prohlídka zaměstnance po dovršení 50 let věku
Pracovnělékařská prohlídka
Frekvence lékařských prohlídek
Dohody u mladistvých a lékařská prohlídka
Očkování zaměstnance
Práce ve 2. kategorii bez rizika a výstupní prohlídka (uklízečka)
Lékařská prohlídka u zaměstnance na DPP, DPČ
Počítání lhůty pro dohled lékaře na pracovišti

Související předpisy

373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)