Výpis ze zdravotní dokumentace

Plné znění otázky

Vstupní a periodické lékařské prohlídky zaměstnanců jsou daňově uznatelné náklady, které zaměstnavatelé proplácejí zaměstnancům. Je daňově uznatelný náklad za výpis ze zdravotní dokumentace, který vyžadují závodní lékaři od předcházejícího lékaře při vstupní prohlídce?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Svoz zaměstnanců do zaměstnání
Evidence odpracované směny
Dohoda o mlčenlivosti, konkurenční doložka
Dohody u mladistvých a lékařská prohlídka
Vstupní prohlídky zaměstnanců na DPP a DPČ
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k praktickému vyučování
Pracovnělékařské služby - prohlídka
Řidič z povolání – periodická lékařská prohlídka
Dohoda o pracovní činnosti - lékařská prohlídka
Pracovnělékařská prohlídka
Frekvence lékařských prohlídek
Zaměstnávání žáka
Doplňující otázka k ID: 19905 - DPP a prohlídky ve 2.kat.bez rizika
Práce ve 2. kategorii bez rizika a výstupní prohlídka (uklízečka)
Dohoda o provedení práce - lékařská prohlídka - 1. kategorie
Platnost posudku o zdravotní způsobilosti k práci – počítání času
Lékařské prohlídky zaměstnanců 1. kategorie
Vstupní pracovně lékařská prohlídka
Periodické prohlídky zaměstnanců
Lékařské prohlídky
Lékařské prohlídky - daňová uznatelnost
Periodická prohlídka - návaznost na další prohlídku

Související články

Posudkový závěr
Novela zákonů o ochraně veřejného zdraví a o specifických zdravotních službách ve vztahu k pracovnímu prostředí a pracovnímu lékařství
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19 - Otázky
Úprava pracovnělékařských služeb po novele právních předpisů, 1. část - novela zákona o specifických zdravotních službách
Úprava pracovnělékařských služeb po novele právních předpisů, 2. část - novela vyhlášky č. 79/2013 Sb.
Změna zákona o specifických zdravotních službách - III. Pracovnělékařské služby
Novela vyhlášky o pracovnělékařských službách
Pracovnělékařské prohlídky v nouzovém stavu podzim 2020, a to v souvislosti s onemocněním COVID-19
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Novela vyhlášky č. 79/2013 Sb. od 1. 1. 2023
Aktuálně z právních předpisů BOZP
Je pracovnělékařský posudek závazný?
Další změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 2. část
Přehled lhůt periodických pracovnělékařských prohlídek
Úvaha nad prováděním pracovnělékařských prohlídek v zahraničí
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 1. část
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 2. část
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Pracovnělékařské služby v době pandemie

Související pracovní situace

Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem

Související předpisy

§ 101. 6 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 42. 1. b) zákona 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
§ 58 zákona 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
§ 24. 2. j) zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů