Systém nemocenského pojištění v České republice

Vydáno: 10 minut čtení

Nemocenské pojištění je v České republice tradiční součástí oblasti sociálního zabezpečení. Jeho účelem jako jedné z oblastí sociálního zabezpečení je finančně zabezpečit ekonomicky aktivní občany pro případ krátkodobé ztráty výdělku (příjmu) z důvodu vybraných sociálních situací podmíněných zpravidla změnou zdravotního stavu.

Sociálními událostmi, z jejichž důvodu může dojít ke vzniku nároku na dávky nemocenského pojištění, jsou:

  • vznik dočasné pracovní neschopnosti a nařízení karantény (pro nemocenské),
  • vznik potřeby ošetřování nebo péče o člena domácnosti (pro ošetřovné),
  • vznik potřeby dlouhodobé péče (pro dlouhodobé ošetřovné),
  • nástup na peněžitou pomoc v mateřství (pro peněžitou pomoc v mateřství),
  • nástup na dávku otcovské poporodní péče (pro tzv. otcovskou),
  • převedení zaměstnankyně na jinou práci, státní zaměstnankyně na jiné služební místo nebo ustanovení příslušnice na jiné služební místo (pro vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství).

Právní úprava nemocenského pojištění zpravidla věcně navazuje na právní úpravu jiných oblastí (např. pracovního práva, obchodního práva, odměňování aj.).

Systém je koncipován jako v zásadě jednotný. Zahrnuje provádění nemocenského pojištění všech ekonomicky aktivních osob, včetně příslušníků ozbrojených sil a sborů. Člení se na dvě do určité míry odlišné části: na nemo

Související dokumenty

Související pracovní situace

Ošetřovné
Nemocenské
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Ošetřovné
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dovolená po mateřské dovolené
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy

Související články

Přehled věcných změn v nemocenském pojištění
Co vás zajímá - nové dávky nemocenského pojištění
Uplatnění nároku na dávky nemocenského pojištění v ČR při vzniku sociální události v cizině
Dávky nemocenského pojištění při převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů
Ochranná lhůta v systému nemocenského pojištění
Zvýšení rozhodného příjmu od ledna 2021 v praktických příkladech
Podpůrčí doba u dávek nemocenského pojištění - 1. část
Podpůrčí doba u dávek nemocenského pojištění - 2. část
Sociální pojištění u studentů a čerstvých absolventů škol
Novinky od 1. ledna 2022 v sociální oblasti
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti nemocenského pojištění
Podpora státu při mimořádných opatřeních - nemocenské při karanténě, ošetřovné, sociální výpomoc
Sociální zabezpečení studentů
Změny v pojistném na sociální zabezpečení a v nemocenském pojištění od 1. února 2018, 1. část
Změny v pojistném na sociální zabezpečení a v nemocenském pojištění od 1. února 2018 - 2. část
Shrnutí nejdůležitějších změn v oblasti nemocenského pojištění účinných v roce 2018
Co vás zajímá - nové dávky nemocenského pojištění
Ošetřovné
Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti v nemocenském pojištění
Vybrané povinnosti zaměstnavatelů v nemocenském pojištění
Novinky od 1. ledna 2018 v sociální oblasti
Ke změnám nemocenského pojištění od roku 2022
Změny u ošetřovného v praxi

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů

Související otázky a odpovědi

DPP, DPČ - oznámení o nástupu, skončení
Přechod na jiný typ zaměstnaneckého poměru
Dohoda o pracovní činnosti a odvod sociálního pojištění
Vyměřovací základ pro peněžitou pomoc v mateřství
Přihlášení k sociálnímu a zdravotnímu pojištění u dohody o provedení práce
Stanovení podpůrčí doby - covid
Otcovská dovolená a zdravotní pojištění
Výše podpory v nezaměstnanosti, poslední zaměstnání dohoda o provedení práce
Odměna jednateli za výkon funkce
Odměna jednatele a nárok na ošetřovné
Uplatnění kompenzačního bonusu za únor a březen 2021
Zaměstnání invalidního důchodce třetího stupně
Náhrada mzdy za pracovní neschopnost po vyčerpání podpůrčí doby u starobního důchodce
Výdělek v průběhu nemocenské
Rodičovský příspěvek x ošetřovné
Potvzení o trvání DPN
Rodičovská do 4 let věku dítěte
Ošetřovné: Covid-19
Výplata odměny z dohody o provedení práce v souvislosti s čerpáním ošetřovného
Promíjení pojistného na sociální zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii