Systém nemocenského pojištění v České republice

Vydáno: 10 minut čtení

Nemocenské pojištění je v České republice tradiční součástí oblasti sociálního zabezpečení. Jeho účelem jako jedné z oblastí sociálního zabezpečení je finančně zabezpečit ekonomicky aktivní občany pro případ krátkodobé ztráty výdělku (příjmu) z důvodu vybraných sociálních situací podmíněných zpravidla změnou zdravotního stavu.

Sociálními událostmi, z jejichž důvodu může dojít ke vzniku nároku na dávky nemocenského pojištění, jsou:

  • vznik dočasné pracovní neschopnosti a nařízení karantény (pro nemocenské),
  • vznik potřeby ošetřování nebo péče o člena domácnosti (pro ošetřovné),
  • vznik potřeby dlouhodobé péče (pro dlouhodobé ošetřovné),
  • nástup na peněžitou pomoc v mateřství (pro peněžitou pomoc v mateřství),
  • nástup na dávku otcovské poporodní péče (pro tzv. otcovskou),
  • převedení zaměstnankyně na jinou práci, státní zaměstnankyně na jiné služební místo nebo ustanovení příslušnice na jiné služební místo (pro vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství).

Právní úprava nemocenského pojištění zpravidla věcně navazuje na právní úpravu jiných oblastí (např. pracovního práva, obchodního práva, odměňování aj.).

Systém je koncipován jako v zásadě jednotný. Zahrnuje provádění nemocenského pojištění všech ekonomicky aktivních osob, včetně příslušníků ozbrojených sil a sborů. Člení se na dvě do určité míry odlišné části: na nemo

Související dokumenty

Související pracovní situace

Ošetřovné
Nemocenské
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Dovolená po mateřské dovolené
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené

Související články

Přehled věcných změn v nemocenském pojištění
Co vás zajímá - nové dávky nemocenského pojištění
Uplatnění nároku na dávky nemocenského pojištění v ČR při vzniku sociální události v cizině
Dávky nemocenského pojištění při převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů
Ochranná lhůta v systému nemocenského pojištění
Krizové ošetřovné prakticky
Rozšíření oznamovací povinnosti zaměstnavatelů v nemocenském pojištění
Parametry sociálního pojištění pro rok 2021
Ke změnám nemocenského pojištění od roku 2022
Změny u ošetřovného v praxi
Parametry sociálního pojištění pro rok 2022
Částka hrubého příjmu 3 000 Kč v nemocenském a zdravotním pojištění v roce 2020
Nová oznamovací povinnost zaměstnavatelů od 1. 4. 2022
Podpůrčí doba v systému nemocenského pojištění
Zaměstnanci a systém nemocenského a zdravotního pojištění v roce 2021
Zvýšení rozhodného příjmu od ledna 2021 v praktických příkladech
Podpůrčí doba u dávek nemocenského pojištění - 1. část
Podpůrčí doba u dávek nemocenského pojištění - 2. část
Sociální pojištění u studentů a čerstvých absolventů škol
Novinky od 1. ledna 2022 v sociální oblasti
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti nemocenského pojištění
Podpora státu při mimořádných opatřeních - nemocenské při karanténě, ošetřovné, sociální výpomoc
Sociální zabezpečení studentů

Související otázky a odpovědi

Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
Nemocenská a rodičovská dovolená .
Povinnosti zaměstnavatele a nárok zaměstnanců při pěstounské péči o dítě mladší 7 let
Souběh DPČ a výkonu funkce člena statutárního orgánu
Potvzení o trvání DPN
Rodičovská do 4 let věku dítěte
Otcovská dovolená a zdravotní pojištění
Neplacené volno a dopad na sociální pojištění
Rozšířená informační povinnost od 1. 10. 2023
DPP, DPČ - oznámení o nástupu, skončení
Vyměřovací základ pro peněžitou pomoc v mateřství
Přihlášení k sociálnímu a zdravotnímu pojištění u dohody o provedení práce
Zaměstnání invalidního důchodce třetího stupně
Náhrada mzdy za pracovní neschopnost po vyčerpání podpůrčí doby u starobního důchodce
Přechod na jiný typ zaměstnaneckého poměru
Dohoda o pracovní činnosti a odvod sociálního pojištění
Odměna jednateli za výkon funkce
Promíjení pojistného na sociální zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii
Výdělek v průběhu nemocenské
Rodičovský příspěvek x ošetřovné

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů