Krizové ošetřovné prakticky

Vydáno: 11 minut čtení

V předchozím čísle jsme se seznámili s právní úpravou krizového ošetřovného účinnou od 1. 1. 2022. Nyní se budeme věnovat postupům zaměstnanců, zaměstnavatelů a případně dalších aktérů souvisejících s uplatňováním nároku na toto krizové ošetřovné. Současně připomeneme ty podmínky nároku na krizové ošetřovné, které jsou odlišné od dřívější právní úpravy krizového ošetřovného účinné do června 2021.

Uplatňování nároku na krizové ošetřovné a běžné ošetřovné

Nárok na krizové ošetřovné je uplatňován pouze na dítě do 10 let věku, kterému byla nařízena karanténa nebo izolace z důvodu onemocnění nemocí covid-19, a dále také na osoby uvedené v zákoně (podrobněji bylo vysvětleno v článku předchozího čísla). V takovém případě podpůrčí doba trvá po celou dobu opatření (karantény, izolace či uzavřené školy).

V případě ošetřování nemocného dítěte, kterému již bylo 10 let, je nutné postupovat podle zákona o nemocenském pojištění a aplikovat pravidla pro tradiční ošetřovné. Podpůrčí doba tedy činí obvyklých 9 (respektive 16) kalendářních dnů. Takto se postupuje i v případě, že dítě ve věku nad 10 let onemocnělo nemocí covid-19. Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, kterému vznikla účast na nemocenském pojištění a splní všechny potřebné podmínky.

Nezbytné tiskopisy

Pokud je uplatňován nárok na ošetřovné z důvodu nemožnosti osobní přítomnosti dítěte (jiné osoby) v zařízení (škole), je třeba dokládat na příslušnou OSSZ následující formuláře:

  • Žádost o ošetřovné při péči o dítě /jinou osobu/ za kalendářní měsíc při mimořádných opatřeních při epidemii (krizové ošetřovné) - předá zaměstnanec zaměstnavateli; <

Související dokumenty

Související pracovní situace

Ošetřovné
Dovolená po mateřské dovolené
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené

Související články

Krizové ošetřovné v souvislosti s podzimní epidemií
Co vás aktuálně zajímá ke krizovému ošetřovnému
Krizové ošetřovné od listopadu 2021
Podpora státu při mimořádných opatřeních - nemocenské při karanténě, ošetřovné, sociální výpomoc
Změny u ošetřovného v praxi
Změny v ošetřovném od 1. dubna 2020
Ošetřovné
Ošetřovné - posuzování nároku na dávku a její výplatu v příkladech
Podpůrčí doba u dávek nemocenského pojištění - 2. část
Rozšíření oznamovací povinnosti zaměstnavatelů v nemocenském pojištění
Parametry sociálního pojištění pro rok 2021
Ke změnám nemocenského pojištění od roku 2022
Parametry sociálního pojištění pro rok 2022
Částka hrubého příjmu 3 000 Kč v nemocenském a zdravotním pojištění v roce 2020
Nová oznamovací povinnost zaměstnavatelů od 1. 4. 2022
Ochranná lhůta v systému nemocenského pojištění
Podpůrčí doba v systému nemocenského pojištění
Zaměstnanci a systém nemocenského a zdravotního pojištění v roce 2021
Zvýšení rozhodného příjmu od ledna 2021 v praktických příkladech
Podpůrčí doba u dávek nemocenského pojištění - 1. část

Související otázky a odpovědi

Odměna jednatele a nárok na ošetřovné
Ošetřovné: Covid-19
Ošetřování člena rodiny z důvodu uzavření škol kvůli koronaviru a odměna zaměstnavatele
Ošetřovné pro jednatele v souvislosti s nouzovým stavem kvůli Covid-19
Ošetřovné pro dítě
Ošetřovné kvůli uzavření škol v nouzovém stavu - 2 rodiče a 2 děti
Promíjení pojistného na sociální zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii
Stanovení podpůrčí doby - covid
Uplatnění kompenzačního bonusu za únor a březen 2021
Výplata odměny z dohody o provedení práce v souvislosti s čerpáním ošetřovného
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
Nemocenská a rodičovská dovolená .
Povinnosti zaměstnavatele a nárok zaměstnanců při pěstounské péči o dítě mladší 7 let
Souběh DPČ a výkonu funkce člena statutárního orgánu
Potvzení o trvání DPN
Rodičovská do 4 let věku dítěte
Otcovská dovolená a zdravotní pojištění
Neplacené volno a dopad na sociální pojištění
Rozšířená informační povinnost od 1. 10. 2023
DPP, DPČ - oznámení o nástupu, skončení