Podpora státu při mimořádných opatřeních - nemocenské při karanténě, ošetřovné, sociální výpomoc

Vydáno: 10 minut čtení

V souvislosti se vznikem a rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeného novým virem SARS-CoV-2 nařídilo Ministerstvo zdravotnictví ČR dne 10. března 2020 mimořádná opatření. Tato opatření významným způsobem zasáhla do fungování firem i do životů pracujících občanů, ať už zaměstnanců, nebo OSVČ. Jedná se zejména o nařízení karantény řadě osob a zejména pak zákaz výuky na základních, středních, vysokých i vyšších odborných školách a dalších zařízeních.

Toto opatření velkou měrou zasáhlo do fungování firem i řady rodin s malými dětmi a rovněž s dětmi nebo i dospělými osobami, které jsou závislé na péči jiné osoby. Mnoho zaměstnavatelů náhle přišlo o své zaměstnance, zaměstnanci museli zůstat doma a pečovat o své děti nebo blízké. V návaznosti na tuto situaci Vláda ČR přijala několik opatření, která pomáhají situaci rodin i firem řešit.

Karanténa a finanční podpora při karanténě

Prvním z opatření, která se občanů dotkla, bylo nařízení karantény. Pokud je zaměstnanci nebo OSVČ, které jsou účastny dobrovolného nemocenského pojištění OSVČ, nařízena karanténa, náleží jim od 15. dne trvání karantény nemocenské vyplácené správou sociálního zabezpečení ve výši 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu (dále jen DVZ), od 31. dne 66 % DVZ a od 61. dne 72 % DVZ. Zaměstnancům náleží po dobu prvních 14 kalendářních dnů náhrada mzdy od zaměstnavatele, která je vyplacena za pracovní dny (resp. za dny, na které byly plánované směny).

Ošetřovné po dobu mimořádných opatření

Podmínky vzniku nároku na

Související dokumenty

Související pracovní situace

Ošetřovné
Nemocenské
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Ošetřovné
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dovolená po mateřské dovolené
Nemocenské
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Dlouhodobé ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy

Související články

Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti nemocenského pojištění
Systém nemocenského pojištění v České republice
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Změny v ošetřovném od 1. dubna 2020
Ošetřovné - posuzování nároku na dávku a její výplatu v příkladech
Změny u ošetřovného v praxi
Krizové ošetřovné od listopadu 2021
Krizové ošetřovné prakticky
Ošetřovné
Co vás aktuálně zajímá ke krizovému ošetřovnému
Ošetřovné po skončení mimořádných opatření - návrat k původním pravidlům
Podpůrčí doba u dávek nemocenského pojištění - 2. část
K některým změnám v nemocenském pojištění
Parametry sociálního pojištění pro rok 2021
Parametry sociálního pojištění pro rok 2022
Ke změnám nemocenského pojištění od roku 2022
Dávky nemocenského pojištění při vzniku sociální události v cizině
Podpůrčí doba v systému nemocenského pojištění
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Sociální zabezpečení studentů
Co vás zajímá - nové dávky nemocenského pojištění
Podpůrčí doba u dávek nemocenského pojištění - 1. část

Související otázky a odpovědi

Ošetřovné: Covid-19
Odměna jednatele a nárok na ošetřovné
Stanovení podpůrčí doby - covid
Ošetřování člena rodiny z důvodu uzavření škol kvůli koronaviru a odměna zaměstnavatele
Ošetřovné pro jednatele v souvislosti s nouzovým stavem kvůli Covid-19
Ošetřovné pro dítě
Ošetřovné kvůli uzavření škol v nouzovém stavu - 2 rodiče a 2 děti
Výplata odměny z dohody o provedení práce v souvislosti s čerpáním ošetřovného
Uplatnění kompenzačního bonusu za únor a březen 2021
Rozdíl mezi karanténou a izolací
Paušální daň a nemocenské pojištění
Promíjení pojistného na sociální zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii
Výdělek v průběhu nemocenské
Rodičovský příspěvek x ošetřovné
Náhrada mzdy za pracovní neschopnost po vyčerpání podpůrčí doby u starobního důchodce
Dovolená - výpočet nároku v souvislostí s ošetřovným kvůli koronaviru
Potvzení o trvání DPN
Rodičovská do 4 let věku dítěte
Krácení dovolené a ošetřovné
Výše podpory v nezaměstnanosti, poslední zaměstnání dohoda o provedení práce