Podpůrčí doba v systému nemocenského pojištění

Vydáno: 8 minut čtení

Podpůrčí dobou se rozumí doba, po kterou lze poskytovat pojištěnci (zaměstnanci) dávky nemocenského pojištění, tj. nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, otcovská, ošetřovné a dlouhodobé ošetřovné. Tento článek se bude věnovat podpůrčí době u nemocenského.

U nemocenského podpůrčí doba začíná 15. dnem trvání dočasné pracovní neschopnosti a trvá nejdéle 380 kalendářních dnů ode dne vzniku dočasné pracovní neschopnosti. V období prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti náleží náhrady mzdy vyplácená zaměstnavatelem. Od 15. dne dočasné pracovní neschopnosti se vyplácí nemocenské, jehož výše činí 60 % redukovaného vyměřovacího základu, od 31. dne do 60. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanci náleží 66 % redukovaného vyměřovacího základu a od 61. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanci náleží 72 % redukovaného vyměřovacího základu.

Zápočty do podpůrčí doby

Podpůrčí doba u nemocenského je stanovena na 380 kalendářních dnů počítaných ode dne vzniku dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény. Samostatně se načítají doby dočasné pracovní neschopnosti a samostatně dny karantény. Doby dočasné pracovní neschopnosti se e

Související dokumenty

Související pracovní situace

Ošetřovné
Nemocenské
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Ošetřovné
Nemocenské
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dovolená po mateřské dovolené
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy

Související články

Ochranná lhůta v systému nemocenského pojištění
Nová oznamovací povinnost zaměstnavatelů od 1. 4. 2022
Krizové ošetřovné prakticky
Podpůrčí doba u dávek nemocenského pojištění - 1. část
Podpůrčí doba u dávek nemocenského pojištění - 2. část
Podpora státu při mimořádných opatřeních - nemocenské při karanténě, ošetřovné, sociální výpomoc
Novinky od 1. ledna 2018 v sociální oblasti
K některým změnám v nemocenském pojištění
Zvýšení rozhodného příjmu od ledna 2021 v praktických příkladech
Sociální pojištění u studentů a čerstvých absolventů škol
Novinky od 1. ledna 2022 v sociální oblasti
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti nemocenského pojištění
Systém nemocenského pojištění v České republice
Sociální zabezpečení studentů
Rozhodný příjem v roce 2019 v praktických příkladech
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti sociálního pojištění
Změny v pojistném na sociální zabezpečení a v nemocenském pojištění od 1. února 2018, 1. část
Změny v pojistném na sociální zabezpečení a v nemocenském pojištění od 1. února 2018 - 2. část
Shrnutí nejdůležitějších změn v oblasti nemocenského pojištění účinných v roce 2018
Co vás zajímá - nové dávky nemocenského pojištění
Ošetřovné
Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti v nemocenském pojištění

Související otázky a odpovědi

Stanovení podpůrčí doby - covid
Náhrada mzdy za pracovní neschopnost po vyčerpání podpůrčí doby u starobního důchodce
Výdělek v průběhu nemocenské
DPP, DPČ - oznámení o nástupu, skončení
Přechod na jiný typ zaměstnaneckého poměru
Dohoda o pracovní činnosti a odvod sociálního pojištění
Starobní důchodce a nemocenská
Ukončení podpůrčí doby
Vyměřovací základ pro peněžitou pomoc v mateřství
Přihlášení k sociálnímu a zdravotnímu pojištění u dohody o provedení práce
Otcovská dovolená a zdravotní pojištění
Výše podpory v nezaměstnanosti, poslední zaměstnání dohoda o provedení práce
DPN, karanténa, izolace - výplata nemocenského
Odměna jednateli za výkon funkce
Odměna jednatele a nárok na ošetřovné
Uplatnění kompenzačního bonusu za únor a březen 2021
Zaměstnání invalidního důchodce třetího stupně
Maximální vyměřovací základ pro platbu sociálního pojištění
Přednostní exekuce a nemocenské dávky
Rodičovský příspěvek x ošetřovné