Podpůrčí doba u dávek nemocenského pojištění - 1. část

Vydáno: 13 minut čtení

Podpůrčí dobou se rozumí doba, po kterou je poskytována dávka nemocenského pojištění. Každá z dávek nemocenského pojištění má podpůrčí dobu stanovenu odlišným způsobem. Pouze u nemocenského právní úprava připouští možnost čerpat dávku i po vyčerpání podpůrčí doby. Z titulu ochranné lhůty lze čerpat do vyčerpání podpůrčí doby pouze nemocenské a peněžitou pomoc v mateřství. Pro ostatní dávky není ochranná lhůta stanovena.

V této části si vysvětlíme podpůrčí dobu u dvou dávek nemocenského pojištění, u nemocenského a u peněžité pomoci v mateřství. V další části se seznámíme s podpůrčí dobou u otcovské poporodní péče, tzv. otcovské, ošetřovného a dlouhodobého ošetřovného.

Nemocenské

Podpůrčí doba je stanovena do konce dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény, maximálně však 380 kalendářních dnů počítaných od vzniku dočasné pracovní neschopnosti včetně zápočtů předchozí doby trvání dočasné pracovní neschopnosti podle § 26 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění (dále také ZNP). Tento zápočet se provede tak, že se do podpůrčí doby započtou doby předchozích dočasných pracovních neschopností, pokud spadají do období 380 kalendářních dnů před vznikem dočasné pracovní neschopnosti. Tento zápočet se však neprovádí v případě, kdy pojištěná činnost trvala aspoň 190 kalendářních dnů od skončení poslední dočasné pracovní neschopnosti.

Na základě písemné žádosti pojištěnce může být nemocenské z rozhodnutí příslušné správy sociálního zabezpečení poskytováno i po vyčerpání podpůrčí doby, a to za předpokladu, že lze očekávat, že zaměstnanec v krátké době opět nabude pracovní schopnosti. Takto j

Související dokumenty

Související pracovní situace

Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Ošetřovné
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dovolená po mateřské dovolené
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Nemocenské
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy

Související články

Podpůrčí doba u dávek nemocenského pojištění - 1. část
Podpůrčí doba u nemocenského a zabezpečení zaměstnance v případech dlouhodobější poruchy zdraví
Dlouhodobé ošetřovné - nárok na vyplácení dávky a podpůrčí doba
Podpůrčí doba u dávek nemocenského pojištění - 2. část
Podpora státu při mimořádných opatřeních - nemocenské při karanténě, ošetřovné, sociální výpomoc
Shrnutí nejdůležitějších změn v oblasti nemocenského pojištění účinných v roce 2018
Podpůrčí doba v systému nemocenského pojištění
K některým změnám v nemocenském pojištění
Zvýšení rozhodného příjmu od ledna 2021 v praktických příkladech
Sociální pojištění u studentů a čerstvých absolventů škol
Novinky od 1. ledna 2022 v sociální oblasti
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti nemocenského pojištění
Systém nemocenského pojištění v České republice
Sociální zabezpečení studentů
Rozhodný příjem v roce 2019 v praktických příkladech
Změny v pojistném na sociální zabezpečení a v nemocenském pojištění od 1. února 2018, 1. část
Změny v pojistném na sociální zabezpečení a v nemocenském pojištění od 1. února 2018 - 2. část
Co vás zajímá - nové dávky nemocenského pojištění
Ošetřovné
Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti v nemocenském pojištění
Vybrané povinnosti zaměstnavatelů v nemocenském pojištění
Novinky od 1. ledna 2018 v sociální oblasti

Související předpisy

187/2006 Sb. o nemocenském pojištění

Související otázky a odpovědi

Vyměřovací základ pro peněžitou pomoc v mateřství
Stanovení podpůrčí doby - covid
Náhrada mzdy za pracovní neschopnost po vyčerpání podpůrčí doby u starobního důchodce
DPP, DPČ - oznámení o nástupu, skončení
Konec rodičovské dovolené – nástup do práce – další těhotenství
Přechod na jiný typ zaměstnaneckého poměru
Dohoda o pracovní činnosti a odvod sociálního pojištění
Ukončení podpůrčí doby
Přihlášení k sociálnímu a zdravotnímu pojištění u dohody o provedení práce
Otcovská dovolená a zdravotní pojištění
Výše podpory v nezaměstnanosti, poslední zaměstnání dohoda o provedení práce
Odměna jednateli za výkon funkce
Odměna jednatele a nárok na ošetřovné
Uplatnění kompenzačního bonusu za únor a březen 2021
Zaměstnání invalidního důchodce třetího stupně
Výdělek v průběhu nemocenské
Rodičovský příspěvek x ošetřovné
Potvzení o trvání DPN
Rodičovská do 4 let věku dítěte
Ošetřovné pro dítě