Změny u ošetřovného v praxi

Vydáno: 17 minut čtení

Od roku 2022 nastávají na základě zákona č. 330/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, změny též u ošetřovného, které mají praktické dopady jak v oblasti nemocenského pojištění, tak v oblasti pracovněprávní. V tomto článku podrobněji upozorňujeme na tyto praktické dopady včetně konkrétních příkladů.

Pozn.: Souhrnná informace o změnách v nemocenském pojištění byla podána v minulém čísle, viz Přib, J.: Ke změnám v nemocenském pojištění od roku 2022, Práce a mzda č. 10/2021.

Z pohledu nemocenského pojištění

U ošetřovného dochází k podstatnému rozšíření výjimky z podmínky společné domácnosti. Dosud se tato výjimka týkala jen případu ošetřování nebo péče o dítě mladší 10 let jeho rodičem; od roku 2022 se tato podmínka společné domácnosti netýká mnohem širšího okruhu osob (v příbuzenském nebo manželském či partnerském vztahu, srov. nové znění ustanovení § 39 odst. 2 zákona o nemocenském pojištění), takže nárok na ošetřovné vznikne mnohem širšímu okruhu osob, pokud jsou tyto osoby účastny nemocenského pojištění.

Příklad č. 1:

Osmileté dítě onemocnělo a začala je ošetřovat jeho matka. Třetí den nemoci dítěte matka nastoupila do práce, neboť dítě přijel ošetřovat jeho dědeček (otec této matky); dědeček je již v důchodu a nepracuje. Od čtvrtého dne přijela dítě ošetřovat jeho babička, která je dosud zaměstnána; babička dítě ošetřovala ještě 10 dní, tj. do skončení nemoci dítěte. První dva dny ošetřování bude mít nárok na ošetřovné matka dítěte, třetí den ošetřování nárok na ošetřovné nebude mít nikdo (podpůrčí doba však běží), neboť dědeček není nemocensky pojištěn, a od čtvrtého dne ošetřování do uplynutí devítidenní podpůrčí doby bude mít nárok na ošetřovné babička, i když s dítětem nebydlí.

Příklad č. 2:

Žena bydlící v Praze má dvě dcery, které jsou zaměstnány a bydlí v Liberci a ve Strakonicích. Žena dne 20. ledna 2022 onemocněla a její zdravotní stav vyžaduje ošetřování jinou osobou až do konce ledna 2022. Svou matku nejprve ošetřovala dcera bydlící v Liberci, a to do 23. ledna 2022, a od 24. ledna do konce ledna 2022 svou matku začala ošetřovat druhá dcera bydlící ve Strakonicích. Obě dcery budou mít nárok na ošetřovné, i když se svou matkou nebydlí ve společné domácnosti, neboť se jedná o

Související dokumenty

Související pracovní situace

Ošetřovné
Nemocenské
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Ošetřovné
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dovolená po mateřské dovolené
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy

Související články

Podpora státu při mimořádných opatřeních - nemocenské při karanténě, ošetřovné, sociální výpomoc
Ošetřovné - posuzování nároku na dávku a její výplatu v příkladech
Ošetřovné
Podpora státu při mimořádných opatřeních - nemocenské při karanténě, ošetřovné, sociální výpomoc
Ošetřovné
Ošetřovné - posuzování nároku na dávku a její výplatu v příkladech
Co vás aktuálně zajímá ke krizovému ošetřovnému
Změny v ošetřovném od 1. dubna 2020
Krizové ošetřovné od listopadu 2021
Krizové ošetřovné prakticky
Podpůrčí doba u dávek nemocenského pojištění - 2. část
Co vás zajímá - nové dávky nemocenského pojištění
Ke změnám nemocenského pojištění od roku 2022
Zvýšení rozhodného příjmu od ledna 2021 v praktických příkladech
Podpůrčí doba u dávek nemocenského pojištění - 1. část
Sociální pojištění u studentů a čerstvých absolventů škol
Novinky od 1. ledna 2022 v sociální oblasti
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti nemocenského pojištění
Systém nemocenského pojištění v České republice
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Ošetřovné po skončení mimořádných opatření - návrat k původním pravidlům
Sociální zabezpečení studentů

Související předpisy

330/2021 Sb. , kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
262/2006 Sb. zákoník práce

Související otázky a odpovědi

Ošetřovné: Covid-19
Odměna jednatele a nárok na ošetřovné
Ošetřovné pro dítě
Ošetřovné kvůli uzavření škol v nouzovém stavu - 2 rodiče a 2 děti
Ošetřování člena rodiny z důvodu uzavření škol kvůli koronaviru a odměna zaměstnavatele
Ošetřovné pro jednatele v souvislosti s nouzovým stavem kvůli Covid-19
Rodičovský příspěvek x ošetřovné
Výplata odměny z dohody o provedení práce v souvislosti s čerpáním ošetřovného
DPP, DPČ - oznámení o nástupu, skončení
Přechod na jiný typ zaměstnaneckého poměru
Dohoda o pracovní činnosti a odvod sociálního pojištění
Vyměřovací základ pro peněžitou pomoc v mateřství
Přihlášení k sociálnímu a zdravotnímu pojištění u dohody o provedení práce
Stanovení podpůrčí doby - covid
Otcovská dovolená a zdravotní pojištění
Výše podpory v nezaměstnanosti, poslední zaměstnání dohoda o provedení práce
Dítě družky - překážka v práci, ošetřovné
Rozhodné období pro ošetřovné
Odměna jednateli za výkon funkce
Uplatnění kompenzačního bonusu za únor a březen 2021