Změny u ošetřovného v praxi

Vydáno: 17 minut čtení

Od roku 2022 nastávají na základě zákona č. 330/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, změny též u ošetřovného, které mají praktické dopady jak v oblasti nemocenského pojištění, tak v oblasti pracovněprávní. V tomto článku podrobněji upozorňujeme na tyto praktické dopady včetně konkrétních příkladů.

Pozn.: Souhrnná informace o změnách v nemocenském pojištění byla podána v minulém čísle, viz Přib, J.: Ke změnám v nemocenském pojištění od roku 2022, Práce a mzda č. 10/2021.

Z pohledu nemocenského pojištění

U ošetřovného dochází k podstatnému rozšíření výjimky z podmínky společné domácnosti. Dosud se tato výjimka týkala jen případu ošetřování nebo péče o dítě mladší 10 let jeho rodičem; od roku 2022 se tato podmínka společné domácnosti netýká mnohem širšího okruhu osob (v příbuzenském nebo manželském či partnerském vztahu, srov. nové znění ustanovení § 39 odst. 2 zákona o nemocenském pojištění), takže nárok na ošetřovné vznikne mnohem širšímu okruhu osob, pokud jsou tyto osoby účastny nemocenského pojištění.

Příklad č. 1:

Osmileté dítě onemocnělo a začala je ošetřovat jeho matka. Třetí den nemoci dítěte matka nastoupila do práce, neboť dítě přijel ošetřovat jeho dědeček (otec této matky); dědeček je již v důchodu a nepracuje. Od čtvrtého dne přijela dítě ošetřovat jeho babička, která je dosud zaměstnána; babička dítě ošetřovala ještě 10 dní, tj. do skončení nemoci dítěte. První dva dny ošetřování bude mít nárok na ošetřovné matka dítěte, třetí den ošetřování nárok na ošetřovné nebude mít nikdo (podpůrčí doba však běží), neboť dědeček není nemocensky pojištěn, a od čtvrtého dne ošetřování do uplynutí devítidenní podpůrčí doby bude mít nárok na ošetřovné babička, i když s dítětem nebydlí.

Příklad č. 2:

Žena bydlící v Praze má dvě dcery, které jsou zaměstnány a bydlí v Liberci a ve Strakonicích. Žena dne 20. ledna 2022 onemocněla a její zdravotní stav vyžaduje ošetřování jinou osobou až do konce ledna 2022. Svou matku nejprve ošetřovala dcera bydlící v Liberci, a to do 23. ledna 2022, a od 24. ledna do konce ledna 2022 svou matku začala ošetřovat druhá dcera bydlící ve Strakonicích. Obě dcery budou mít nárok na ošetřovné, i když se svou matkou nebydlí ve společné domácnosti, neboť se jedná o

Související dokumenty

Související pracovní situace

Ošetřovné
Nemocenské
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Dovolená po mateřské dovolené
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené

Související články

Podpora státu při mimořádných opatřeních - nemocenské při karanténě, ošetřovné, sociální výpomoc
Ošetřovné - posuzování nároku na dávku a její výplatu v příkladech
Ošetřovné
Krizové ošetřovné od listopadu 2021
Krizové ošetřovné prakticky
Co vás aktuálně zajímá ke krizovému ošetřovnému
Změny v ošetřovném od 1. dubna 2020
Ke změnám nemocenského pojištění od roku 2022
Podpůrčí doba u dávek nemocenského pojištění - 2. část
Co vás zajímá - nové dávky nemocenského pojištění
Parametry sociálního pojištění pro rok 2022
Částka hrubého příjmu 3 000 Kč v nemocenském a zdravotním pojištění v roce 2020
Parametry sociálního pojištění pro rok 2021
Nová oznamovací povinnost zaměstnavatelů od 1. 4. 2022
Dávky nemocenského pojištění při vzniku sociální události v cizině
Ochranná lhůta v systému nemocenského pojištění
Podpůrčí doba v systému nemocenského pojištění
Zaměstnanci a systém nemocenského a zdravotního pojištění v roce 2021
Rozšíření oznamovací povinnosti zaměstnavatelů v nemocenském pojištění

Související otázky a odpovědi

Ošetřovné: Covid-19
Odměna jednatele a nárok na ošetřovné
Ošetřování člena rodiny z důvodu uzavření škol kvůli koronaviru a odměna zaměstnavatele
Ošetřovné pro jednatele v souvislosti s nouzovým stavem kvůli Covid-19
Ošetřovné pro dítě
Ošetřovné kvůli uzavření škol v nouzovém stavu - 2 rodiče a 2 děti
Rodičovský příspěvek x ošetřovné
Výplata odměny z dohody o provedení práce v souvislosti s čerpáním ošetřovného
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
Nemocenská a rodičovská dovolená .
Povinnosti zaměstnavatele a nárok zaměstnanců při pěstounské péči o dítě mladší 7 let
Souběh DPČ a výkonu funkce člena statutárního orgánu
Potvzení o trvání DPN
Rodičovská do 4 let věku dítěte
Otcovská dovolená a zdravotní pojištění
Neplacené volno a dopad na sociální pojištění
Rozšířená informační povinnost od 1. 10. 2023
DPP, DPČ - oznámení o nástupu, skončení
Vyměřovací základ pro peněžitou pomoc v mateřství
Přihlášení k sociálnímu a zdravotnímu pojištění u dohody o provedení práce

Související předpisy

330/2021 Sb. , kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
262/2006 Sb., zákoník práce