Zvýšení rozhodného příjmu od ledna 2021 v praktických příkladech

Vydáno: 15 minut čtení

Od 1. ledna 2021 došlo ke zvýšení částky rozhodného příjmu pro vznik účasti na nemocenském pojištění na 3 500 Kč. Tato změna byla vyhlášena sdělením MPSV č. 436/2020 Sb., ze dne 30. 10. 2020, kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění.

Podle ustanovení § 6 odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, se částka rozhodného příjmu zvyšuje od 1. ledna kalendářního roku, pokud jedna desetina součinu všeobecného vyměřovacího základu stanoveného podle zákona o důchodovém pojištění, který o dva roky předchází tomuto kalendářnímu roku, a přepočítacího koeficientu stanoveného podle zákona o důchodovém pojištění pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu bude po zaokrouhlení na celou pětisetkorunu směrem dolů vyšší než dosud platná částka rozhodného příjmu; rozhodný příjem se stanoví ve výši této desetiny po tomto zaokrouhlení.

Podle nařízení vlády č. 381/2020 Sb. činí výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019 částku 34 766 Kč a výše přepočítacího koeficientu je 1,0194. Výše rozhodného příjmu pro účast na nemocenském pojištění pro rok 2021 se tedy stanoví jako jedna desetina z částky 35 440,46 (34 766 × 1,0194), po zaokrouhlení na celou pětisetkorunu směrem dolů činí 3 500 Kč.

Pro připomenutí uvádíme přehled částek rozhodného příjmu pro účast na nemocenském pojištění v minulosti:

  • 2 000 Kč od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2011
  • 2 500 Kč od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2018
  • 3 000 Kč od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020

Rozhodný příjem a účast na nemocenském pojištění

Podmínkou účasti na nemocenském pojištění zaměstnanců je výkon činnosti na území České republiky. Vykonává

Související dokumenty

Související pracovní situace

Ošetřovné
Nemocenské
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Ošetřovné
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dovolená po mateřské dovolené
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy

Související články

Rozhodný příjem v roce 2019 v praktických příkladech
Důležité rozhodné částky zdravotního pojištění v roce 2017
Částka hrubého příjmu 3 000 Kč v nemocenském a zdravotním pojištění v roce 2020
Rozhodný příjem v roce 2019 v praktických příkladech
Parametry sociálního pojištění pro rok 2022
Ke změnám nemocenského pojištění od roku 2022
Změny u ošetřovného v praxi
Parametry sociálního pojištění pro rok 2021
Rozšíření oznamovací povinnosti zaměstnavatelů v nemocenském pojištění
Krizové ošetřovné prakticky
Nová oznamovací povinnost zaměstnavatelů od 1. 4. 2022
Ochranná lhůta v systému nemocenského pojištění
Podpůrčí doba v systému nemocenského pojištění
Zaměstnanci a systém nemocenského a zdravotního pojištění v roce 2021
Ošetřovné - posuzování nároku na dávku a její výplatu v příkladech
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Změny v pojistném na sociální zabezpečení a v nemocenském pojištění od 1. února 2018, 1. část
Změny v pojistném na sociální zabezpečení a v nemocenském pojištění od 1. února 2018 - 2. část
Podpůrčí doba u dávek nemocenského pojištění - 1. část
Podpůrčí doba u dávek nemocenského pojištění - 2. část
Sociální pojištění u studentů a čerstvých absolventů škol

Související předpisy

436/2020 Sb. , kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
381/2020 Sb. o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2021 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2021 a o zvýšení důchodů v roce 2021
438/2020 Sb. o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Související otázky a odpovědi

Nemocenská
Přechod na jiný typ zaměstnaneckého poměru
Dohoda o pracovní činnosti a odvod sociálního pojištění
Ošetřovné: Covid-19
Potvzení o trvání DPN
Rodičovská do 4 let věku dítěte
Paušální daň a nemocenské pojištění
Odměna jednatele a nárok na ošetřovné
Výplata odměny z dohody o provedení práce v souvislosti s čerpáním ošetřovného
Promíjení pojistného na sociální zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii
Výdělek v průběhu nemocenské
Rodičovský příspěvek x ošetřovné
Dohoda o pracovní činnosti, sjednaný příjem
Uplatnění kompenzačního bonusu za únor a březen 2021
Výše podpory v nezaměstnanosti, poslední zaměstnání dohoda o provedení práce
Neplacené volno po část dne
Vyměřovací základ pro peněžitou pomoc v mateřství
Přihlášení k sociálnímu a zdravotnímu pojištění u dohody o provedení práce
Zaměstnání invalidního důchodce třetího stupně
DPP, DPČ - oznámení o nástupu, skončení