Paušální daň a nemocenské pojištění

Plné znění otázky

Pokud se OSVČ od 1. 1. 2021 přihlásí k paušální dani, jak to bude s nemocenským pojištěním? V roce 2021 bude hradit podle přehledu 2020? A co v dalších letech, kdy nebude podávat přehledy?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Ošetřovné
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Dovolená po mateřské dovolené
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků

Související články

Daňové aktuality
Parametry sociálního pojištění pro rok 2022
Parametry sociálního pojištění pro rok 2021
Sociální zabezpečení studentů
Podpora státu při mimořádných opatřeních - nemocenské při karanténě, ošetřovné, sociální výpomoc
Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2023
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Daňové aktuality
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Příjmy, ze kterých se v roce 2017 zdravotní pojištění neplatí
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Částka hrubého příjmu 3 000 Kč v nemocenském a zdravotním pojištění v roce 2020
Změny v čerpání rodičovského příspěvku v kontextu zdravotního pojištění
Ke změnám nemocenského pojištění od roku 2022
Změny u ošetřovného v praxi
Rozšíření oznamovací povinnosti zaměstnavatelů v nemocenském pojištění
Krizové ošetřovné prakticky
Nová oznamovací povinnost zaměstnavatelů od 1. 4. 2022
Ochranná lhůta v systému nemocenského pojištění
Podpůrčí doba v systému nemocenského pojištění

Související otázky a odpovědi

Stravenkový paušál a stravenky - správný postup
Sleva na manželku - nepeněžní příjem
Prodej družstevního podílu ke garáži v garážovém domě
Odměna jednateli za výkon funkce
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
Odchodné - zdravotní a sociální pojištění, daň z příjmů
Dohoda o práci na dálku se zaměstnancem žijícím na Slovensku
Zdanění a odvody na pojistné u mzdy ve výši 5 000 Kč
Poukázky od zaměstnavatele - zdanění, pojištění
Náhrady - jednatelka na mateřské dovolené
Paušální daň
Autorský honorář a pojištění
Uplatnění kompenzačního bonusu za únor a březen 2021
Zálohy u licenčních poplatků
Archivace dokladů OSVČ s paušálními výdaji s evidencí příjmů pro kontroly FÚ, ČSSZ a ZP
Ukončení podnikání fyzické osoby
Zpětné uplatnění daňové ztráty v dodatečném daňovém přiznání a přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
OSVČ - starobní důchodce
Fyzická osoba - přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
Student a zdravotní a sociální pojištění
Příjmy ze zahraničí u OSVČ ve vztahu k sociálnímu a zdravotnímu pojištění
Dva hlavní pracovní poměry u jednoho zaměstnavatele

Související předpisy

§ 5b zákona 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti