Rozšíření oznamovací povinnosti zaměstnavatelů v nemocenském pojištění

Vydáno: 5 minut čtení

V nemocenském pojištění dochází od 1. dubna 2022 k dílčí úpravě oznamovací povinnosti zaměstnavatelů, a to na základě zákona č. 248/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Součástí tohoto zákona je též novela zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.

Úpravy v zákoně o zaměstnanosti

V zákoně o zaměstnanosti došlo zákonem č. 248/2021 Sb. v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti k zavedení nového nástroje, a to příspěvku v době částečné práce, který se má poskytovat po dobu nejvýše 12 měsíců zaměstnavatelům za účelem udržení úrovně zaměstnanosti při splnění stanovených podmínek po dobu stanovenou nařízením vlády. Součástí této novely jsou též dílčí úpravy týkající se poskytování podpory v nezaměstnanosti, zejména pokud jde o získávání údajů rozhodných pro přiznání a poskytov

Související dokumenty

Související pracovní situace

Ošetřovné
Nemocenské
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Ošetřovné
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dovolená po mateřské dovolené
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy

Související články

Novinky od 1. ledna 2022 v sociální oblasti
Parametry sociálního pojištění pro rok 2022
Změny u ošetřovného v praxi
Nová oznamovací povinnost zaměstnavatelů od 1. 4. 2022
Parametry sociálního pojištění pro rok 2022
Částka hrubého příjmu 3 000 Kč v nemocenském a zdravotním pojištění v roce 2020
Ke změnám nemocenského pojištění od roku 2022
Změny u ošetřovného v praxi
Parametry sociálního pojištění pro rok 2021
Krizové ošetřovné prakticky
Ochranná lhůta v systému nemocenského pojištění
Podpůrčí doba v systému nemocenského pojištění
Zaměstnanci a systém nemocenského a zdravotního pojištění v roce 2021
Ošetřovné - posuzování nároku na dávku a její výplatu v příkladech
Změny v pojistném na sociální zabezpečení a v nemocenském pojištění od 1. února 2018, 1. část
Změny v pojistném na sociální zabezpečení a v nemocenském pojištění od 1. února 2018 - 2. část
Zvýšení rozhodného příjmu od ledna 2021 v praktických příkladech
Podpůrčí doba u dávek nemocenského pojištění - 1. část
Podpůrčí doba u dávek nemocenského pojištění - 2. část
Sociální pojištění u studentů a čerstvých absolventů škol
Sociální zabezpečení studentů
Shrnutí nejdůležitějších změn v oblasti nemocenského pojištění účinných v roce 2018

Související otázky a odpovědi

Přihlášení k sociálnímu a zdravotnímu pojištění u dohody o provedení práce
Ošetřovné: Covid-19
Potvzení o trvání DPN
Rodičovská do 4 let věku dítěte
Paušální daň a nemocenské pojištění
Odměna jednatele a nárok na ošetřovné
Výplata odměny z dohody o provedení práce v souvislosti s čerpáním ošetřovného
Promíjení pojistného na sociální zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii
Výdělek v průběhu nemocenské
Rodičovský příspěvek x ošetřovné
Uplatnění kompenzačního bonusu za únor a březen 2021
Výše podpory v nezaměstnanosti, poslední zaměstnání dohoda o provedení práce
Neplacené volno po část dne
Vyměřovací základ pro peněžitou pomoc v mateřství
Zaměstnání invalidního důchodce třetího stupně
Přechod na jiný typ zaměstnaneckého poměru
Dohoda o pracovní činnosti a odvod sociálního pojištění
DPP, DPČ - oznámení o nástupu, skončení
Otcovská dovolená a zdravotní pojištění
Stanovení podpůrčí doby - covid