Vyměřovací základ pro peněžitou pomoc v mateřství

Plné znění otázky

Z jakého vyměřovacího základu se vypočítá PPM, pokud u nás zaměstnankyně pracuje od 01. 08. 2023 a 1. 10. 2023 by měla nastupovat na PPM (za dva měsíce má u nás hrubou mzdu 78 000 Kč na hlavní pracovní poměr). Dále pracovala od  1. 1. - 31. 7. 2023 jako OSVČ a nemocenské si nehradila. V roce 2022 má od jiného zaměstnavatele uvedenou částku na evidenčním listu důchodového pojištění 405 200 Kč. Z jakého vyměřovacího základu se jí bude počítat PPM, resp. jakou částku PPM naše zaměstnankyně obdrží (má-li nárok, ačkoliv byla v roce 2023 7 měsíců jako OSVČ bez placení nemocenského).

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Náhrada mzdy při zkrácené pracovní době u jednoho den v týdnu
Počítání lhůty pro dohled lékaře na pracovišti
Nárok na stravenkový paušál při pracovní cestě
Konec rodičovské dovolené – nástup do práce – další těhotenství
Otec na mateřské a rodičovské dovolené
Žena na další mateřské dovolené
Příjmy na mateřské dovolené
Nárok na dovolenou - žena na mateřské a rodičovské dovolené
Čerpání dovolené před nástupem na mateřskou dovolenou
Nárok na dovolenou po čerpání mateřské dovolené a placené svátky
Náhrady - jednatelka na mateřské dovolené
Rizikové těhotenství a výpočet nároku PPM
Nárok na výplatu dávek na MD a jejich výše
Ošetřovné pro dítě
Ošetřovné: Covid-19
Potvzení o trvání DPN
Mateřská dovolená
Rodičovská do 4 let věku dítěte
Paušální daň a nemocenské pojištění
Odměna jednatele a nárok na ošetřovné
Výplata odměny z dohody o provedení práce v souvislosti s čerpáním ošetřovného
Promíjení pojistného na sociální zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii

Související články

Mateřská a rodičovská dovolená ve zdravotním pojištění
Rozhodný příjem v roce 2019 v praktických příkladech
Sociální zabezpečení studentů
Částka hrubého příjmu 3 000 Kč v nemocenském a zdravotním pojištění v roce 2020
Těhotenství a mateřství v roce 2020 z pohledu dávek systému nemocenského pojištění
Shrnutí nejdůležitějších změn v oblasti nemocenského pojištění účinných v roce 2018
Peněžitá pomoc v mateřství v praktických příkladech
Podpůrčí doba u dávek nemocenského pojištění - 1. část
Čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou - "limitní počet"
Mateřská a rodičovská dovolená a sociální zabezpečení
Ošetřovné - posuzování nároku na dávku a její výplatu v příkladech
Parametry sociálního pojištění pro rok 2021
Nárok na peněžitou pomoc v mateřství u pojištěnek, jejichž zaměstnání skončilo před nástupem na PPM
Změny u ošetřovného v praxi
Parametry sociálního pojištění pro rok 2022
Vyměřovací základ, osobní péče, posuzování zdravotního stavu i náhrada starobního důchodu v aktuální judikatuře NSS
Ke změnám nemocenského pojištění od roku 2022
Krizové ošetřovné prakticky
Nová oznamovací povinnost zaměstnavatelů od 1. 4. 2022
Dávky nemocenského pojištění při vzniku sociální události v cizině

Související pracovní situace

Dovolená po mateřské dovolené
Ošetřovné
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy

Související předpisy

§ 2, 5, 6 zákona 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění