Ochranná lhůta v systému nemocenského pojištění

Vydáno: 12 minut čtení

Ochranná lhůta je institut, jehož cílem je v systému nemocenského pojištění zabezpečit zaměstnance dávkami v případě nemoci nebo mateřství po skončení zaměstnání, tj. v době, kdy zaměstnanci již nenáleží příjem ze skončeného zaměstnání či jiné výdělečné činnosti a pro nemoc nebo mateřství nemůže nastoupit do nového zaměstnání.

Ochranná lhůta je období po skončení zaměstnání, ve které při splnění podmínek daných zákonem, kromě podmínky účasti na nemocenském pojištění, vzniká nárok na dávku. K tomuto období se tedy přistupuje tak, jako by v ní trvala účast na nemocenském pojištění. Obdobně ochranná lhůta plyne ze všech pojištěných výdělečných činností, tedy i ze skončeného nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných.

Nároky na dávky z ochranné lhůty

Z ochranné lhůty se neposkytují všechny dávky nemocenského pojištění, lze poskytovat pouze nemocenské a peněžitou pomoc v mateřství. Z ochranné lhůty se neposkytuje ošetřovné, a to ve všech případech ošetřování nebo péče, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, otcovská ani dlouhodobé ošetřovné.

Příklad č. 1:

Zaměstnanci skončilo zaměstnání 30. září 2022. Do dalšího zaměstnání měl nastoupit až od 1. listopadu 2022. Jelikož se zaměstnanci narodila v září dcera, chtěl čerpat prvních 14 dnů v říjnu otcovskou. Otcovská mu však v tomto případě nenáleží, protože otcovská se z ochranné lhůty neposkytuje. Pokud by otec nastoupil na otcovskou ode dne 30. září 2022, nárok na otcovskou by vznikl a dávka by se vyplácela po celou podpůrčí dobu.

Délka ochranné lhůty

Obecná ochranná lhůta činí zpravidla 7 kalendářních dnů od skončení posledního zaměstnání. Platí zásada, že pokud byl za

Související dokumenty

Související pracovní situace

Ošetřovné
Nemocenské
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Ošetřovné
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dovolená po mateřské dovolené
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy

Související články

Nová oznamovací povinnost zaměstnavatelů od 1. 4. 2022
Krizové ošetřovné prakticky
Rozšíření oznamovací povinnosti zaměstnavatelů v nemocenském pojištění
Změny v pojistném na sociální zabezpečení a v nemocenském pojištění od 1. února 2018 - 2. část
Systém nemocenského pojištění v České republice
Ochranná lhůta ve zdravotním pojištění
Ošetřovné - posuzování nároku na dávku a její výplatu v příkladech
Parametry sociálního pojištění pro rok 2021
Změny u ošetřovného v praxi
Parametry sociálního pojištění pro rok 2022
Částka hrubého příjmu 3 000 Kč v nemocenském a zdravotním pojištění v roce 2020
Ke změnám nemocenského pojištění od roku 2022
Krizové ošetřovné prakticky
Nová oznamovací povinnost zaměstnavatelů od 1. 4. 2022
Podpůrčí doba v systému nemocenského pojištění
Zaměstnanci a systém nemocenského a zdravotního pojištění v roce 2021
Rozšíření oznamovací povinnosti zaměstnavatelů v nemocenském pojištění
Změny v pojistném na sociální zabezpečení a v nemocenském pojištění od 1. února 2018, 1. část
Novinky od 1. ledna 2022 v sociální oblasti
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti nemocenského pojištění
Podpora státu při mimořádných opatřeních - nemocenské při karanténě, ošetřovné, sociální výpomoc
Sociální zabezpečení studentů

Související otázky a odpovědi

Ošetřovné: Covid-19
Potvzení o trvání DPN
Rodičovská do 4 let věku dítěte
Paušální daň a nemocenské pojištění
Odměna jednatele a nárok na ošetřovné
Výplata odměny z dohody o provedení práce v souvislosti s čerpáním ošetřovného
Promíjení pojistného na sociální zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii
Výdělek v průběhu nemocenské
Rodičovský příspěvek x ošetřovné
Uplatnění kompenzačního bonusu za únor a březen 2021
Výše podpory v nezaměstnanosti, poslední zaměstnání dohoda o provedení práce
Neplacené volno po část dne
Vyměřovací základ pro peněžitou pomoc v mateřství
Přihlášení k sociálnímu a zdravotnímu pojištění u dohody o provedení práce
Zaměstnání invalidního důchodce třetího stupně
Přechod na jiný typ zaměstnaneckého poměru
Dohoda o pracovní činnosti a odvod sociálního pojištění
DPP, DPČ - oznámení o nástupu, skončení
Otcovská dovolená a zdravotní pojištění
Stanovení podpůrčí doby - covid