Uplatnění nároku na dávky nemocenského pojištění v ČR při vzniku sociální události v cizině

Vydáno: 10 minut čtení

Volný pohyb osob a dostupný trh práce členských zemí EU a EHP s sebou přináší také situace, kdy pojištěnci nastává potřeba čerpat dávky z českého systému nemocenského pojištění, ačkoliv se aktuálně nachází v jiném státě, ať už je důvodem úraz, nemoc, či mateřství.

V posledních desetiletích stále více osob žijících v ČR využívá možnosti volného pohybu osob v rámci EU bez omezení a rovněž výkonu výdělečné činnosti v ostatních členských státech EU a také ve státech Evropského hospodářského prostoru (tj. Norsko, Island, Lichtenštejnsko) či ve Švýcarsku, tedy ve státech, které od roku 2004 postupně otevíraly své trhy práce (pro všechny tyto státy budeme dále používat pro zjednodušení označení "členské státy"). Rovněž zaměstnavatelé často své zaměstnance vysílají pracovat do dalších členských států a v neposlední řadě mnoho českých občanů tráví dovolenou v těchto zemích. Volný pohyb osob však přináší i některé praktické otázky, například v situacích, kdy se českému pojištěnci přihodí v členském státě úraz anebo onemocní. Tento článek přinese základní informace o tom, jakým způsobem by měli zaměstnanec a zaměstnavatel postupovat při uplatnění nároku na dávku z českého systému nemocenského pojištění v případech, kdy sociální událost (nemoc, úraz apod.) nastala v cizině.

V případech uplatňování nároku na peněžité dávky v nemoci a mateřství českými pojištěnci ze zahraničí se postupy liší v závislosti na tom, zda se jedná o státy EU, nebo o státy, se kterými má ČR uzavřenu mezi

Související dokumenty

Související články

Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti sociálního pojištění
Ochranná lhůta v systému nemocenského pojištění
Podpůrčí doba u nemocenského a zabezpečení zaměstnance v případech dlouhodobější poruchy zdraví
Dávky nemocenského pojištění při vzniku sociální události v cizině
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti sociálního pojištění
Postih za porušení režimu nemocného
Změny od 1. 7. 2019 spojené se zrušením karenční doby
Nemocenské při vzniku dočasné pracovní neschopnosti následkem úrazu
Podpůrčí doba u nemocenského a zabezpečení zaměstnance v případech dlouhodobější poruchy zdraví
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2023
Co vás zajímá - ošetřovné a otcovská
Ošetřovné po skončení mimořádných opatření - návrat k původním pravidlům
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Zavedení eNeschopenky od 1. 1. 2020 je schváleno
Elektronická neschopenka a nové tiskopisy od 1. ledna 2020
Novinky pro zaměstnavatele v souvislosti s eNeschopenkou - nové výhody a nové povinnosti
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2018
Dočasná pracovní neschopnost po skončení zaměstnání v příkladech
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Přechod na eNeschopenky. Elektronická evidence dočasných pracovních neschopností - 1. část
Přechod na eNeschopenky. Elektronická evidence dočasných pracovních neschopností – 2. část

Související předpisy

187/2006 Sb. o nemocenském pojištění

Související pracovní situace

Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Ošetřovné
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dlouhodobé ošetřovné
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení

Související otázky a odpovědi

Další mateřská dovolená v době rodičovské dovolené
Nemocenská 2x
Pracovní neschopnost po ukončení rodičovské dovolené
Vyplacené peníze tělesně postiženému, které mu nenáležely
Starobní důchodce a nemocenská
Ukončení dočasné pracovní neschopnosti
Platnost ukončení pracovního poměru zaměstnancem ve zkušební době při dočasné pracovní neschopnosti
Zaměstnanec na DPP a dočasná pracovní neschopnost
Počátek dočasné pracovní neschopnosti
Práce během prvních dní dočasné pracovní neschopnosti (izolace)
Vykrytí směny při pracovní neschopnosti
Dodržování léčebného režimu
Náhrada mzdy při DPN
Nečinnost OSSZ
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti
Krácení dovolené
Sleva na poplatníka při nemocenské
Evidence pracovní neschopnosti
Přednostní exekuce a nemocenské dávky
Odměna při dočasné pracovní neschopnosti