Promíjení pojistného na sociální zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii

Plné znění otázky

Jsme s. r. o. do 50 zaměstnanců, v měsících 6-8/2020 budeme odesílat snížené pojistné na sociální pojištění. Budeme splňovat požadované podmínky, ale není nám jasné, kterých zaměstnanců se to týká. Usoudili jsme, že nemůžeme v této souvislosti ponižovat vyměřovací základ sociálního pojištění o odměny vyplácené jednatelům na základě smlouvy o obchodních korporacích (jelikož nejsou považování za zaměstnance, přestože jsou z odměn za jednatelství odváděny všechny odvody stejně jako u zaměstnanců). Nevíme ale jak postupovat v případě, že tento jednatel je v organizaci zaměstnán na základě pracovní smlouvy dle zákoníku práce a zároveň pobírá odměnu za jednatelství - na základě smlouvy o obchodních korporacích. Znamená to tedy, že vypočtený vyměřovací základ ponížím pouze o příjem z klasického pracovního poměru do výše 52 253 Kč a z částky, která tuto hranici převyšuje a zároveň z jeho odměny za jednatelství odvedu za organizaci pojistné ve výši 24.8 %? Jak to pak bude s hlídáním maximálního vyměřovacího základu tohoto zaměstnance? Běžně sčítám od začátku roku vym. základ z pracovního poměru i z jednatelství (v jedné organizaci) a po dosažení maximálního vym. základu už mu nestrhávám a neodvádím PSSZ ani jeho pojistné (6,5%), ani pojistné za organizaci 24,8 %. Budu nyní při sledování roční hranice MVZ vycházet ze skutečného vym. základu (zaměstnance + jednatele), ze kterého mělo být odvedeno pojistné? Nebude mít na to vliv to, že z částky 156 759 Kč (tj. 52 253 Kč/měsíčně), za měsíce 6-8/2020 nebylo za organizaci toto pojistné odvedeno? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Ošetřovné
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Odchod do starobního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dovolená po mateřské dovolené
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Dlouhodobé ošetřovné
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)

Související články

Zvláštní opatření v sociálním pojištění osob samostatně výdělečně činných
Sociální zabezpečení studentů
Sociální pojištění u studentů a čerstvých absolventů škol
Novinky od 1. ledna 2023 v sociální oblasti
Novinky od 1. 9. 2020 v sociálním zabezpečení
Parametry sociálního pojištění pro rok 2021
Parametry sociálního pojištění pro rok 2022
Daňové aktuality
Nejdůležitější změny v roce 2019 v sociálním pojištění
Změny v pojistném na sociální zabezpečení a v nemocenském pojištění od 1. února 2018, 1. část
Změny v pojistném na sociální zabezpečení a v nemocenském pojištění od 1. února 2018 - 2. část
Novinky od 1. ledna 2022 v sociální oblasti
Novinky od 1. ledna 2018 v sociální oblasti
Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2023
Povinnosti zaměstnavatelů v sociálním pojištění
Parametry sociálního pojištění pro rok 2023
Vyměřovací základ, osobní péče, posuzování zdravotního stavu i náhrada starobního důchodu v aktuální judikatuře NSS
Co zajímá zaměstnavatele z oblasti sociálního zabezpečení
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti sociálního pojištění
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Neuskutečněné dovolené a voucher z FKSP
Práce o víkendu
Životní pojištění - dvakrát v jednom roce poskytnutý příspěvek zaměstnavatele
Neodvedené soc. pojištění za zaměstnavatele
Ošetřovné: Covid-19
Odměna jednatele a nárok na ošetřovné
Výplata odměny z dohody o provedení práce v souvislosti s čerpáním ošetřovného
Přechod na jiný typ zaměstnaneckého poměru
DPP, DPČ - oznámení o nástupu, skončení
Obnovení živnosti a placení záloh na zdravotní a sociální pojištění v nouzovém stavu
Neplacené volno po část dne
Přihlášení k sociálnímu a zdravotnímu pojištění u dohody o provedení práce
Dohoda o pracovní činnosti a odvod sociálního pojištění
Slevy na sociálním pojistném v roce 2023 - jednatel
Odměna za jednatelství a odvody na zdravotní a sociální pojištění
Neplacené volno a dopad na sociální pojištění
Rozšířená informační povinnost od 1. 10. 2023
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
Ošetřovné pro jednatele v souvislosti s nouzovým stavem kvůli Covid-19
OSVČ - vedlejší činnost a zálohy na sociální pojištění v nouzovém stavu kvůli koronaviru
Dovolená - výpočet nároku v souvislostí s ošetřovným kvůli koronaviru
Rozdíl mezi karanténou a izolací

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce