300/2019 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
300/2019 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 4. listopadu 2019,
kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 123 odst. 6 písm. f) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., a podle § 145 odst. 1 a § 148 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákona č. 35/2019 Sb.:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
Čl.I
Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 263/2018 Sb., nařízení vlády č. 332/2018 Sb. a nařízení vlády č. 158/2019 Sb., se mění takto:
1. V § 4 odst. 8 a 10 se číslo "5" nahrazuje číslem "4".
2. V § 5 odstavec 2 zní:
"(2) Zaměstnanci, který je
a) zdravotnickým pracovníkem poskytujícím zdravotní služby uvedené v § 2 odst. 2 a 3 zákona o zdravotních službách, pokud není uveden v odstavci 3,
b) pracovníkem v sociálních službách nebo sociálním pracovníkem v zařízení sociálních služeb, u poskytovatele sociálních služeb, který vykonává činnost v sociálních službách nebo podle zvláštních právních předpisů při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve škole a školském zařízení, ve věznici, v zařízení pro zajištění cizinců a v azylovém zařízení, nebo sociálním pracovníkem u poskytovatele zdravotních služeb, pokud současně není
1. zaměstnancem uvedeným v § 303 odst. 1 zákoníku práce, nebo
2. úředníkem územního samosprávného celku podle § 2 odst. 4 zákona o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,
přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení.".
3. V § 5 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.
4. V § 5 odst. 3 se číslo "4" nahrazuje číslem "3".
5. V § 5 odst. 4 se číslo "5" nahrazuje číslem "4".
6. V § 8 odst. 1 a 3 se číslo "6" nahrazuje číslem "5".
7. Příloha č. 1 se zrušuje.
Dosavadní přílohy č. 2 až 6 se označují jako přílohy č. 1 až 5.
8. Přílohy č. 1 až 4 včetně nadpisů znějí:
 
"Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 1
(v Kč měsíčně)
I---------I---------------I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Platový I  Počet let  I                                Platová třída                                  I
I stupeň I započitatelné I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I     I   praxe   I  1  I  2  I  3  I  4  I  5  I  6  I  7  I  8  I  9  I  10  I  11  I  12  I  13  I  14  I  15  I  16  I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  1  I  do 1 roku  I 11 030 I 11 850 I 12 710 I 13 650 I 14 660 I 15 770 I 16 980 I 18 300 I 19 730 I 21 260 I 22 980 I 24 770 I 26 730 I 28 880 I 31 210 I 33 750 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  2  I  do 2 let  I 11 370 I 12 230 I 13 130 I 14 120 I 15 200 I 16 330 I 17 560 I 18 950 I 20 400 I 22 010 I 23 780 I 25 630 I 27 690 I 29 900 I 32 330 I 34 960 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  3  I  do 4 let  I 11 740 I 12 650 I 13 570 I 14 590 I 15 700 I 16 890 I 18 180 I 19 610 I 21 130 I 22 800 I 24 660 I 26 560 I 28 680 I 30 990 I 33 500 I 36 210 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  4  I  do 6 let  I 12 120 I 13 050 I 14 040 I 15 080 I 16 250 I 17 480 I 18 810 I 20 300 I 21 870 I 23 610 I 25 510 I 27 480 I 29 690 I 32 090 I 34 710 I 37 520 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  5  I  do 9 let  I 12 550 I 13 500 I 14 510 I 15 600 I 16 800 I 18 080 I 19 470 I 21 010 I 22 640 I 24 440 I 26 410 I 28 480 I 30 760 I 33 240 I 35 960 I 38 870 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  6  I  do 12 let  I 12 980 I 13 950 I 14 990 I 16 120 I 17 380 I 18 690 I 20 150 I 21 770 I 23 430 I 25 290 I 27 360 I 29 500 I 31 860 I 34 420 I 37 250 I 40 270 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  7  I  do 15 let  I 13 400 I 14 440 I 15 510 I 16 690 I 17 970 I 19 350 I 20 840 I 22 520 I 24 290 I 26 200 I 28 340 I 30 560 I 33 000 I 35 680 I 38 600 I 41 730 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  8  I  do 19 let  I 13 850 I 14 920 I 16 050 I 17 250 I 18 600 I 20 020 I 21 560 I 23 310 I 25 140 I 27 120 I 29 340 I 31 670 I 34 190 I 36 960 I 40 020 I 43 250 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
    I  9  I  do 23 let  I 14 310 I 15 420 I 16 600 I 17 850 I 19 250 I 20 720 I 22 330 I 24 130 I 26 020 I 28 100 I 30 380 I 32 790 I 35 420 I 38 320 I 41 470 I 44 820 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  10  I  do 27 let  I 14 830 I 15 970 I 17 170 I 18 470 I 19 930 I 21 450 I 23 090 I 25 000 I 26 960 I 29 090 I 31 470 I 33 980 I 36 710 I 39 700 I 42 990 I 46 430 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  11  I  do 32 let  I 15 310 I 16 490 I 17 770 I 19 110 I 20 640 I 22 210 I 23 940 I 25 910 I 27 920 I 30 150 I 32 610 I 35 200 I 38 030 I 41 150 I 44 540 I 48 160 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  12  I nad 32 let  I 15 850 I 17 070 I 18 390 I 19 770 I 21 370 I 22 990 I 24 780 I 26 830 I 28 920 I 31 240 I 33 790 I 36 470 I 39 420 I 42 640 I 46 150 I 49 920 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
 
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 2
(v Kč měsíčně)
I---------I---------------I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Platový I  Počet let  I                           Platová třída                             I
I stupeň I započitatelné I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I     I   praxe   I  2  I  3  I  4  I  5  I  6  I  7  I  8  I  9  I  10  I  11  I  12  I  13  I  14  I  15  I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  1  I  do 1 roku  I 13 420 I 14 430 I 15 510 I 16 710 I 17 970 I 19 360 I 20 890 I 22 540 I 24 300 I 26 290 I 28 340 I 30 600 I 33 090 I 35 780 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  2  I  do 2 let  I 13 900 I 14 910 I 16 060 I 17 310 I 18 600 I 20 050 I 21 620 I 23 330 I 25 150 I 27 210 I 29 350 I 31 720 I 34 270 I 37 080 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  3  I  do 4 let  I 14 370 I 15 430 I 16 600 I 17 900 I 19 250 I 20 740 I 22 400 I 24 160 I 26 070 I 28 210 I 30 430 I 32 870 I 35 520 I 38 430 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  4  I  do 6 let  I 14 840 I 15 970 I 17 160 I 18 520 I 19 930 I 21 480 I 23 190 I 25 010 I 27 000 I 29 200 I 31 490 I 34 030 I 36 790 I 39 810 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  5  I  do 9 let  I 15 340 I 16 520 I 17 770 I 19 150 I 20 630 I 22 250 I 24 020 I 25 900 I 27 970 I 30 250 I 32 630 I 35 260 I 38 130 I 41 260 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  6  I  do 12 let  I 15 850 I 17 080 I 18 370 I 19 830 I 21 340 I 23 020 I 24 870 I 26 800 I 28 950 I 31 340 I 33 810 I 36 530 I 39 490 I 42 750 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  7  I  do 15 let  I 16 430 I 17 670 I 19 030 I 20 510 I 22 090 I 23 810 I 25 770 I 27 780 I 29 990 I 32 450 I 35 030 I 37 850 I 40 970 I 44 300 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  8  I  do 19 let  I 16 990 I 18 280 I 19 670 I 21 250 I 22 860 I 24 650 I 26 680 I 28 780 I 31 070 I 33 640 I 36 290 I 39 230 I 42 420 I 45 940 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  9  I  do 23 let  I 17 550 I 18 910 I 20 370 I 21 980 I 23 690 I 25 540 I 27 610 I 29 790 I 32 180 I 34 840 I 37 610 I 40 630 I 43 970 I 47 620 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  10  I  do 27 let  I 18 190 I 19 590 I 21 090 I 22 780 I 24 520 I 26 430 I 28 620 I 30 870 I 33 350 I 36 100 I 38 980 I 42 130 I 45 590 I 49 360 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  11  I  do 32 let  I 18 800 I 20 260 I 21 820 I 23 590 I 25 390 I 27 390 I 29 660 I 31 990 I 34 560 I 37 370 I 40 390 I 43 640 I 47 260 I 51 150 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  12  I nad 32 let  I 19 460 I 20 990 I 22 570 I 24 420 I 26 300 I 28 360 I 30 730 I 33 130 I 35 820 I 38 750 I 41 850 I 45 250 I 48 980 I 53 010 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
 
Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 3
(v Kč měsíčně)
I---------I---------------I-----------------------------------------------------I
I Platový I  Počet let  I          Platová třída           I
I stupeň I započitatelné I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I     I   praxe   I  11  I  12  I  13  I  14  I  15  I  16  I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  1  I  do 1 roku  I 33 420 I 35 480 I 39 900 I 42 510 I 45 060 I 47 840 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  2  I  do 2 let  I 34 330 I 36 490 I 41 000 I 43 630 I 46 300 I 49 180 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  3  I  do 4 let  I 35 350 I 37 560 I 42 140 I 44 810 I 47 590 I 50 570 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  4  I  do 6 let  I 36 330 I 38 620 I 43 310 I 46 030 I 48 900 I 52 020 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  5  I  do 9 let  I 37 370 I 39 760 I 44 540 I 47 300 I 50 290 I 53 490 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  6  I  do 12 let  I 38 460 I 40 930 I 45 810 I 48 600 I 51 710 I 55 020 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  7  I  do 15 let  I 39 610 I 42 160 I 47 130 I 50 010 I 53 190 I 56 640 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  8  I  do 19 let  I 40 770 I 43 440 I 48 500 I 51 400 I 54 750 I 58 320 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  9  I  do 23 let  I 41 960 I 44 740 I 49 910 I 52 880 I 56 350 I 60 030 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  10  I  do 27 let  I 43 230 I 46 100 I 51 400 I 54 410 I 58 000 I 61 820 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  11  I  do 32 let  I 44 530 I 47 530 I 52 940 I 56 000 I 59 720 I 63 690 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  12  I nad 32 let  I 45 900 I 48 990 I 54 520 I 57 650 I 61 490 I 65 630 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
 
Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 4
(v Kč měsíčně)
I---------I---------------I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Platový I  Počet let  I                     Platová třída                      I
I stupeň I započitatelné I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I     I   praxe   I  4  I  5  I  6  I  7  I  8  I  9  I  10  I  11  I  12  I  13  I  14  I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
    I  1  I  do 2 let  I 14 640 I 15 880 I 17 180 I 18 610 I 23 590 I 29 490 I 29 740 I 30 270 I 30 930 I 31 670 I 32 850 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  2  I  do 6 let  I 15 180 I 16 450 I 17 890 I 19 370 I 24 270 I 29 750 I 30 010 I 30 800 I 31 570 I 32 630 I 34 390 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  3  I  do 12 let  I 16 130 I 17 540 I 19 030 I 20 730 I 24 910 I 30 090 I 30 470 I 31 200 I 32 840 I 34 000 I 36 240 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  4  I  do 19 let  I 17 250 I 18 730 I 20 350 I 22 030 I 26 050 I 30 720 I 31 410 I 32 360 I 34 210 I 36 500 I 39 250 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  5  I  do 27 let  I 18 340 I 19 950 I 21 670 I 23 570 I 27 210 I 31 670 I 32 400 I 33 720 I 36 340 I 39 300 I 43 120 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  6  I  do 32 let  I 19 910 I 21 650 I 23 460 I 25 490 I 29 140 I 33 290 I 34 200 I 35 590 I 39 380 I 42 540 I 46 610 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  7  I nad 32 let  I 20 470 I 22 220 I 24 110 I 26 210 I 29 970 I 34 050 I 34 930 I 36 550 I 40 320 I 43 600 I 47 720 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
                                                              ".
9. V příloze č. 5 se ve IV. skupině na konci textu bodu 2.3. doplňují slova "a v přímé pedagogické činnosti ve vazebních věznicích, věznicích a v ústavech zabezpečovací detence".
10. V příloze č. 5 ve IV. skupině bod 6.3. zní:
"6.3. s tělesným postižením, duševní poruchou nebo poruchou chování.".
 
ČÁST DRUHÁ
Změna nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců
Čl.II
Nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění nařízení vlády č. 279/2015 Sb., nařízení vlády č. 327/2016 Sb., nařízení vlády č. 115/2017 Sb., nařízení vlády č. 342/2017 Sb., nařízení vlády č. 263/2018 Sb., nařízení vlády č. 36/2019 Sb. a nařízení vlády č. 158/2019 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 4 se číslo "7" nahrazuje číslem "9".
2. V § 3 se za odstavec 5 vkládají nové odstavce 6 a 7, které znějí:
"(6) Z dob započtených podle odstavců 2 a 3 se odečte státnímu zaměstnanci, který byl na základě ustanovení § 201 odst. 3 zákona o státní službě převeden nebo zařazen na jiné služební místo nebo jmenován na jiné služební místo představeného
a) v 6. až 9. platové třídě, pokud dosáhl jen středního vzdělání s výučním listem, doba 1 roku, nebo jen středního vzdělání, doba 2 let, nebo jen základního vzdělání anebo základů vzdělání, doba 4 let,
b) v 10. platové třídě, pokud dosáhl jen středního vzdělání s maturitní zkouškou, doba 2 let, nebo jen středního vzdělání s výučním listem, doba 3 let, nebo jen středního vzdělání, doba 4 let, nebo jen základního vzdělání anebo základů vzdělání, doba 6 let,
c) v 11. nebo 12. platové třídě, pokud dosáhl jen vyššího odborného vzdělání, doba 1 roku, nebo jen středního vzdělání s maturitní zkouškou, doba 3 let, nebo jen středního vzdělání s výučním listem, doba 4 let, nebo jen středního vzdělání, doba 5 let, nebo jen základního vzdělání anebo základů vzdělání, doba 7 let,
d) ve 13. až 16. platové třídě, pokud dosáhl jen vysokoškolského vzdělání v bakalářském studijním programu, doba 2 let, nebo jen vyššího odborného vzdělání, doba 3 let, nebo jen středního vzdělání s maturitní zkouškou, doba 5 let, nebo jen středního vzdělání s výučním listem, doba 6 let, nebo jen středního vzdělání, doba 7 let, nebo jen základního vzdělání anebo základů vzdělání, doba 9 let.
(7) Dosáhne-li státní zaměstnanec v průběhu služebního poměru vyššího vzdělání, než podle kterého mu byla naposledy určena započitatelná praxe, přičte se mu doba odpovídající dosaženému vzdělání, která mu byla odečtena.".
Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 8 až 10.
3. V § 3 se odstavec 10 zrušuje.
4. Přílohy č. 2 a 3 včetně nadpisů znějí:
 
"Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro státní zaměstnance uvedené v § 2 odst. 1
(v Kč měsíčně)
I---------I---------------I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Platový I  Počet let  I                       Platová třída                         I
I stupeň I započitatelné I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I     I   praxe   I  5  I  6  I  7  I  8  I  9  I  10  I  11  I  12  I  13  I  14  I  15  I  16  I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  1  I  do 1 roku  I 14 660 I 15 770 I 16 980 I 18 300 I 19 730 I 21 260 I 22 980 I 25 130 I 27 980 I 31 670 I 36 200 I 41 740 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  2  I  do 2 let  I 15 200 I 16 330 I 17 560 I 18 950 I 20 400 I 22 010 I 23 780 I 26 010 I 28 940 I 32 780 I 37 470 I 43 220 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  3  I  do 4 let  I 15 700 I 16 890 I 18 180 I 19 610 I 21 130 I 22 800 I 24 660 I 26 970 I 30 010 I 34 020 I 38 880 I 44 870 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  4  I  do 6 let  I 16 250 I 17 480 I 18 810 I 20 300 I 21 870 I 23 610 I 25 510 I 27 910 I 31 090 I 35 230 I 40 290 I 46 490 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  5  I  do 9 let  I 16 800 I 18 080 I 19 470 I 21 010 I 22 640 I 24 440 I 26 410 I 28 920 I 32 200 I 36 490 I 41 740 I 48 170 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  6  I  do 12 let  I 17 380 I 18 690 I 20 150 I 21 770 I 23 430 I 25 290 I 27 360 I 29 950 I 33 360 I 37 810 I 43 250 I 49 940 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  7  I  do 15 let  I 17 970 I 19 350 I 20 840 I 22 520 I 24 290 I 26 200 I 28 340 I 31 030 I 34 580 I 39 200 I 44 850 I 51 780 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  8  I      do 19 let  I 18 600 I 20 020 I 21 560 I 23 310 I 25 140 I 27 120 I 29 340 I 32 130 I 35 810 I 40 620 I 46 480 I 53 670 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  9  I  do 23 let  I 19 250 I 20 720 I 22 330 I 24 130 I 26 020 I 28 100 I 30 380 I 33 270 I 37 080 I 42 050 I 48 150 I 55 610 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  10  I  do 27 let  I 19 930 I 21 450 I 23 090 I 25 000 I 26 960 I 29 090 I 31 470 I 34 470 I 38 420 I 43 600 I 49 920 I 57 640 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  11  I  do 32 let  I 20 640 I 22 210 I 23 940 I 25 910 I 27 920 I 30 150 I 32 610 I 35 710 I 39 820 I 45 180 I 51 740 I 59 760 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  12  I nad 32 let  I 21 370 I 22 990 I 24 780 I 26 830 I 28 920 I 31 240 I 33 790 I 37 030 I 41 290 I 46 840 I 53 650 I 62 000 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
 
Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro státní zaměstnance uvedené v § 2 odst. 2
(v Kč měsíčně)
I---------I---------------I-----------------------------------------------------I
I Platový I  Počet let  I          Platová třída           I
I stupeň I započitatelné I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I     I   praxe   I  11  I  12  I  13  I  14  I  15  I  16  I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  1  I  do 1 roku  I 33 420 I 35 480 I 39 900 I 42 510 I 45 060 I 47 840 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  2  I  do 2 let  I 34 330 I 36 490 I 41 000 I 43 630 I 46 300 I 49 180 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  3  I  do 4 let  I 35 350 I 37 560 I 42 140 I 44 810 I 47 590 I 50 570 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  4  I  do 6 let  I 36 330 I 38 620 I 43 310 I 46 030 I 48 900 I 52 020 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  5  I  do 9 let  I 37 370 I 39 760 I 44 540 I 47 300 I 50 290 I 53 490 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  6  I  do 12 let  I 38 460 I 40 930 I 45 810 I 48 600 I 51 710 I 55 020 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  7  I  do 15 let  I 39 610 I 42 160 I 47 130 I 50 010 I 53 190 I 56 640 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  8  I  do 19 let  I 40 770 I 43 440 I 48 500 I 51 400 I 54 750 I 58 320 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  9  I  do 23 let  I 41 960 I 44 740 I 49 910 I 52 880 I 56 350 I 60 030 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  10  I  do 27 let  I 43 230 I 46 100 I 51 400 I 54 410 I 58 000 I 61 820 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  11  I  do 32 let  I 44 530 I 47 530 I 52 940 I 56 000 I 59 720 I 63 690 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I  12  I nad 32 let  I 45 900 I 48 990 I 54 520 I 57 650 I 61 490 I 65 630 I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
                                        ".
5. V příloze č. 4 se v I. skupině doplňuje bod 10., který zní:
"10. Činnosti vyžadující individuální přístup k jednotlivým případům spočívající v soustavném přímém styku s občany
10.1. při sepisování žádosti o invalidní nebo pozůstalostní důchod,
10.2. v souvislosti s posuzováním a uplatňováním nároků na dávky důchodového nebo nemocenského pojištění.
Výši zvláštního příplatku stanoví služební orgán podle neuropsychické zátěže dané zvýšenou pravděpodobností vzniku a řešení konfliktních nebo emocionálně vypjatých situací a podle rizik vyplývajících z nepředvídatelnosti jednání osob.".
 
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl.III
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.