Osobní ohodnocení - příplatek ke mzdě

Plné znění otázky

Chceme dát některým zaměstnancům do mzdy pevnou částku, kterou zatím vedeme jako ostatní příplatek - ohodnocení. Tuto částku chceme vyplácet bez ohledu na odpracované hodiny a přesčasové hodiny (nepočítala by se ale z této částky případná práce přesčas, jako se počítá ze základní mzdy, ale samozřejmě do výpočtu na průměr by tato pevná částka vstupovala). Můžeme si to takto nastavit ve mzdách? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda

Související články

Tradiční chyby v přiznávání, snižování a odebírání osobních příplatků
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 1. část
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Změny v odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců v roce 2019
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU
Příplatek ke mzdě a rovné zacházení
Práce ve svátek v pracovněprávních souvislostech
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Práce ve svátek
Práce přesčas a mzda za práci přesčas
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Provizní odměna za práci a svátek
Principy a podmínky odměňování práce přesčas
Zajištění požadavků na BOZP při práci v režimu home office
EU: Daňové platby zaměstnance s průměrnou mzdou
Insolvence OKD pohledem zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Mantinely odměňování v soukromé sféře
Dopady zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2017 ve zdravotním pojištění

Související otázky a odpovědi

Počítání přestupného roku při zápočtu praxe
Platové zařazení ředitele školy
Práce přesčas a její proplacení
Příplatky k odměně z DPČ nebo DPP
Dohoda o provedení práce - příplatek za práci ve svátek
Práce ve svátek ve třísměnném provozu
Práce ve svátek
Příplatek za dělenou směnu
Příplatek za práci v sobotu
Příplatek za ztížené pracovní prostředí
Proplacení svátků ve mzdě
Práce ve svátek v den pracovního klidu
Příplatek za třídnictví
Práce ve svátek - všední den
Příplatek za práci v sobotu a neděli
Příplatek za svátek o víkendu
Příplatek za vedení pro ředitele
Příplatek za vedení pro ředitele příspěvkové organizace
Délka pracovní doby

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce