Opičí neštovice a pracovní prostředí

Vydáno: 8 minut čtení

Cílem tohoto příspěvku je popis základních informací o viru opičích neštovic, možnostech čištění a dezinfekce prostředí, kde je zvýšené riziko přítomnosti viru, dále popis epidemiologicky významných kontaktů, mimoto bude v článku popsáno použití osobních ochranných pracovních prostředků (tzv. OOPP) u zdravotnických pracovníků přicházejících do styku s virem opičích neštovic, a také informace vztahující se k poskytování příplatku za ztížené pracovní prostředí a k případnému uznání onemocnění virem opičích neštovic jako nemoci z povolání.

1. Základní informace o viru opičích neštovic (MPXV)

Opičí neštovice neboli Monkeypox (MPX) je onemocnění vyvolané virem rodu Orthopoxvirus z čeledi Poxviridae. Jedná se o obalený DNA virus. Do rodu Orthopoxvirus patří také virus varioly, způsobující pravé neštovice. Inkubační doba je obvykle 6 až 13 dní, ale může být v rozmezí 5 až 21 dní.

Počáteční fáze příznaků (trvá 0–5 dní) je charakterizována horečkou, intenzivní bolestí hlavy, lymfadenopatií (zduřením lymfatických uzlin), bolestí zad, myalgií (bolestí svalů) a intenzivní astenií (nedostatkem energie, únavou). Lymfadenopatie je charakteristickým rysem opičích neštovic ve srovnání s jinými onemocněními, která se mohou zpočátku jevit podobně (plané neštovice, spalničky, pravé neštovice).

Kožní výsev obvykle začíná během 1–3 dnů od vzniku horečky. Vyrážka bývá soustředěna spíše na obličeji a končetinách než na trupu. Nejčastěji postihuje obličej (v 95 % případů) a dlaně a chodidla (v 75 % případů). Postiženy mohou být také slizn

Související dokumenty

Související pracovní situace

Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli

Související články

Nová právní úprava poskytování OOPP
Pracovní prostředí, ochrana zdraví při práci a onemocnění covid-19 - podzim 2021
Přestávky v práci
Nová právní úprava poskytování OOPP
Bezpečnostní přestávky v práci podle nařízení vlády
Sdílené pracoviště dvou zaměstnavatelů
Osobní zodpovědnost vedoucích a statutárních zástupců na úseku BOZP
Homeworking a BOZP
Přestávky v práci
Kontroly na alkohol a jiné návykové látky na pracovištích
Současné trendy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
Možné přístupy k řešení práce formou home office
Mladí lidé a BOZP
Soulad s GDPR při zajišťování BOZP a PO
Zaměstnanci pracující pro více zaměstnavatelů
Zajištění požadavků na BOZP při práci v režimu home office
Základní povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP
Nařízení vlády č. 303/2022 Sb.: změna teploty na pracovišti
Vliv pracovní doby na bezpečnostní chování zaměstnance
BOZP, homeworking a home office
Pracovní prostředí, ochrana zdraví při práci a onemocnění covid-19 - podzim 2021
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 16. část - Vnitřní předpisy zaměstnavatele v oblasti BOZP

Související otázky a odpovědi

Kalkulace nákladů na praní OOPP
Nákup ochranných pracovních pomůcek zaměstnancem
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Pes na pracovišti
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Hasicí přístroj v budově
Praktická výuka u těhotných studentek
BOZP, lékařské prohlídky aj. versus kompetence účetní
Prevence rizik - nutnost mít odborně způsobilou osobu
Příspěvek na ochranné nápoje
Bezpečnostní listy na pracovišti
Kontrola používání OOPP
Kontrola alkoholu na pracovišti
Zkouška na alkohol v krvi
Povinné školení řidičů
Ohrožení nemocí z povolání
Posouzení příčinné souvislosti s pracovním úrazem
Smluvní pokuta za porušení BOZP