Benefity - jako odměna do vyměřovacího základu pro výpočet průměru na další čtvrtletí

Plné znění otázky

Pokud firma vyplácí jako benefit formou jednorázové finanční odměny příspěvek na dovolenou, vstupuje tato částku do hrubé mzdy pro výpočet průměru na další čtvrtletí.

1. Měsíční příspěvek na dopravu podle počtu odpracovaných směn (jeden z možných volitelných benefitů - není to z žádného fondu), vstupuje vždy i tato odměna do výpočtu pro průměr na další čtvrtletí?

2. Další benefit - jednorázová finanční odměna v měsíci prosinec přiznána a její výše stanovena vždy vedoucím zaměstnancem až do výše 10 000,- Kč - takto je to definováno ve směrnici, má to tedy být pro výpočet průměru jen do dalšího čtvrtletí, nebo na celý další rok - roční? Opět není vypláceno z žádného fondu. 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výpočet pravděpodobného výdělku
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda

Související články

Novela zákoníku práce stručně v bodech
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Průměrný a pravděpodobný výdělek
Průměrný výdělek u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočty pro náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2018
Změny výpočtů náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2017
Několik poznámek k valorizaci rent
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Novinky od 1. ledna 2021 v sociální oblasti
Parametrické změny ve mzdové oblasti pro rok 2021
Minimální mzda od 1. 1. 2019
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2022
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů
Novinky od 1. ledna 2019 v sociální oblasti
Parametrické změny ve mzdové oblasti pro rok 2019

Související otázky a odpovědi

Průměrný výdělek - výpočet
Navýšení mzdy
Změna úvazku - průměrný výdělek
Určení správného průměrného čistého výdělku pro úřad práce při změně pracovního úvazku po rozhodném období
Výpočet odstupného
Průměrný výdělek a zvýšení mzdy
Průměrný hrubý měsíční výdělek
Průměrný hodinový výdělek u dohod
Pravděpodobný výdělek - hodinový/měsíční u dohod (DPP, DPČ)
Náhrada odměny u dohod o pracovní činnosti za svátek
Průměr pro proplacenou dovolenou při ukončení pracovního poměru
Postup výpočtu průměru pro pracovněprávní účely u DPP
Průměrný měsíční výdělek u DPČ
Potvrzení pro úřad práce – průměrný čistý měsíční výdělek
Průměrný hodinový výdělek a zaručená mzda
Průměrný/pravděpodobný měsíční výdělek pro odstupné
Výpočet průměrné hodinové mzdy u učitelů
Pravděpodobný průměrný výdělek
Výpočet průměrného výdělku

Související předpisy

§ 109 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce