Průměrný hodinový výdělek a zaručená mzda

Plné znění otázky

Prosím o informaci k průměrnému hodinovému výdělku a nejnižší úrovně zaručené mzdy dle zákona č. 258/2020 Sb., kterým se mění zákoník práce - právní úprava § 357 odst. 1 zákoníku práce, s účinností od 30. 7. 2020. Dozorujeme ve zpracování mezd více firem, kde firmy používají různé mzdové softwary. Zajištění zaručené mzdy a průměrného výdělku je ale rozdílný. Některé v případě, že zaměstnanci vzniklo právo v kalendářním měsíci použít průměrný výdělek, který nedosahuje zjištěný částky nejnižší úroveň zaručené mzdy, je tedy nižší, použijí jako průměrný výdělek hodinovou nejnižší úroveň zaručené mzdy pro danou skupinu prací, a to po celé čtvrtletí. V případě ale, že je potřeba použít průměrný hodinový výdělek celý měsíc (např. překážka v práci) a při uplatnění nejnižší úrovni zaručené mzdy se stane, že vyjde při měsíční mzdě částka nižší než nejnižší úroveň měsíční mzdy. Do zaručené měsíční mzdy tedy poskytují doplatek v odměnách, aby zachovaly úroveň zaručené mzdy. Jiný software použije nejnižší úroveň zaručené mzdy jako podíl nejnižší úrovně zaručené mzdy a fondu pracovní doby na příslušný měsíc, a pokud je průměrný hodinový výdělek zaměstnance nižší než vypočítaný podíl, uplatní se vypočítaný podíl, a to podle každého měsíce, v kterém vzniká právo použít průměrný výdělek. To znamená, že průměrný výdělek je v daném čtvrtletí ale každý měsíc jiný. Všechny firmy tvrdí, že jejich výpočet je správný. Prosím tedy o upřesnění, které z výše uvedených stanovení průměrných hodinových výdělků je od 30. 7. 2020 správné, abychom dodrželi dikci zákona.

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Souběh příplatků
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Minimální mzda
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Související články

Novela zákoníku práce stručně v bodech
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Průměrný a pravděpodobný výdělek
Průměrný výdělek u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Minimální mzda od 1. 1. 2019
Minimální mzda od 1. 1. 2018
Několik poznámek k valorizaci rent
Minimální a zaručená mzda dle zákoníku práce a prováděcích nařízení vlády od 1. 1. 2021
Výpočty pro náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2018
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Změny výpočtů náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2017
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy od 1. 1. 2021
Odměňování zaměstnance a nejnižší úroveň zaručené mzdy
Minimální mzda od 1. 1. 2020
Problémy s dodržením nejnižší úrovně minimální a zaručené mzdy
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Jaké jsou formy průměrného výdělku?

Související otázky a odpovědi

Cestovné
Paušální daň
Sleva na dani za zaměstnance invalidního
Minimální a zaručený hodinový výdělek
Navýšení mzdy
Průměrný výdělek a zvýšení mzdy
Průměrný hrubý měsíční výdělek
Určení správného průměrného čistého výdělku pro úřad práce při změně pracovního úvazku po rozhodném období
Průměrný čistý měsíční výdělek
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Podpora nezaměstnanosti a průměrný vydelek
Odměna za doporučení kandidáta - průměr
Průměrný výdělek
Průměrný výdělek - výpočet
Průměrný/pravděpodobný měsíční výdělek pro odstupné
Průměrný hodinový výdělek u dohod
Pravděpodobný výdělek - hodinový/měsíční u dohod (DPP, DPČ)
Výpočet odstupného
Postup při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u DPP s jednorázovou odměnou
Průměrný výdělek u statutárního orgánu
Pravděpodobný průměrný výdělek

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce