Proplacená spoluúčast

Plné znění otázky

Zaměstnanec měl v areálu společnosti, kde pracuje zaparkované své vlastní - soukromé vozidlo, které bylo poškozeno. Viník se nezjistil ani nepřiznal. Zaměstnavatel se dohodl se zaměstnancem, aby si nechal vozidlo opravit na své vlastní náklady, škodu uplatnil u své pojišťovny. Spoluúčast na pojistce zaměstnance činí 5 000 Kč. Tuto částku zaměstnavatel zaměstnanci uhradil. Na straně zaměstnavatele je jedná o nedaňový náklad? Co na straně zaměstnance?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Výpočet mzdy

Související články

Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Příprava zákona o zahraniční službě
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Daňové aktuality
Dlouhodobý pobyt v cizině a zdravotní pojištění
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Mzda očima zaměstnance a zaměstnavatele v zemích OECD
OECD: Nejvíce poklesla daň z příjmu v Česku
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Zdanění příjmů zahraničních pracovníků v ČR
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Zdaňování odměn členů volebních komisí
Daňové aktuality
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Poplatky za parkovací místa
Parkování soukromých vozidel zaměstnanců
DPH odvedená za použití majetku pro neekonomické účely a mzdy
Účtování elektronických stravenek na přelomu roku
Soukromé využívání služebního vozidla jednatelem
Služební vozidlo pro soukromé účely - spoluúčast při nehodě
Stornopoplatky z dovolené a sociální fond
Částečné využití auta firmy pro zaměstnance - aspekty daně z příjmu
Náhrada za použití vlastního vozidla
Kompenzační bonus a paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem
Částečný paušál na dopravu
Bezplatný asistenční program pro zaměstnance
Pojištění TOP managementu
Mzdy - benefit poskytnutý zaměstnanci
Paušální výdaj na dopravu
Penzijní připojištění u dohody o provedení práce
Stravenkový paušál
Poukaz do firemní prodejny jako benefit pro zaměstnance
Cesty z bydliště do sídla firmy

Související předpisy

§ 24. 1 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 24. 2. j), p) zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 4. 1. d) zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů