Dohoda o provedení práce - starobní důchodce

Plné znění otázky

Starobní důchodce od ledna do září 2017 byl zaměstnán na hlavní pracovní poměr u společnosti, u které podepsal prohlášení k dani za období 1-9/2017. Od října do prosince bude pracovat na dohodu o provedení práce s příjmem do 10 000 Kč za měsíc. Jak má postupovat z hlediska odvodu daně? Jaká je pro něj optimální varianta zdanění příjmu?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dohoda o provedení práce
Dohoda o pracovní činnosti
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď

Související články

Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Náležitosti mzdového listu
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
Odměna z dohody o provedení práce
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2021
Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti v nemocenském pojištění
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2017
Dohody a zaměstnání po část kalendářního měsíce
Vánoční brigády
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Daňové aktuality
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2022
Zaměstnávání brigádníků
Zdravotní pojištění - dohody o provedení práce a dodatečně zúčtovaný příjem
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020

Související otázky a odpovědi

Srážková daň - datum srážky, splatnost daně a vyúčtování daně vybírané srážkou
Dohoda o provedení práce mezi manželi
Sleva na dani DPP a pracovní poměr
Souběh pracovní smlouvy a DPP
DPP a žádost o roční zúčtování daně
DPP a DPČ a poskytnutí stravenkového paušálu
Učitel AJ na DPČ
Penzijní připojištění u dohody o provedení práce
Příjmy jednatele - plat na základě fce jednatele, DPP a honoráře
Jednatel s. r. o. s bezplatným výkonem funkce a práce na DPP pro vlastní společnost
Příležitostný příjem - brigádníci v galerii
Sleva na poplatníka u zaměstnankyně pobírající rodičovský příspěvek
Dohoda o provedení práce a roční zúčtování
Daň z příjmu studenta a dohoda o provedení práce
Pracovní poměr v zemi EU + DPP v ČR
Daň z dohody o provedení práce
Typ daně u příjmu po skončení pracovního poměru
Daňový bonus
Dohoda o provedení práce a sleva na dítě

Související předpisy

§ 75 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 6, 36, 38k zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů