Odchodné - zdravotní a sociální pojištění, daň z příjmů

Plné znění otázky

Zaměstnanec se zaměstnavatelem se dohodli na ukončení pracovního poměru dohodou dle §4 9 zákoníku práce. V dohodě se dále smluvní strany dohodly, že bude zaměstnanci vyplaceno odchodné ve výši trojnásobku jeho průměrného hrubého výdělku. Jedná se o klasický pracovní poměr – pozice chůva. Budeme počítat odchodné obdobně jako odstupné? Jak se na odchodné pohlíží z hledisek daní? Bude se z odchodného platit zdravotní, sociální pojištění a daň z příjmu? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Ošetřovné
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dovolená po mateřské dovolené
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident

Související články

Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Daňové aktuality
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Příjmy, ze kterých se v roce 2017 zdravotní pojištění neplatí
Parametry sociálního pojištění pro rok 2022
Parametry sociálního pojištění pro rok 2021
Jak vysoké je povinné pojistné v zemích OECD
OECD: Nejvyšší pojistné se platí ve Francii
Změny v pojistném na sociální zabezpečení a v nemocenském pojištění od 1. února 2018, 1. část
Změny v pojistném na sociální zabezpečení a v nemocenském pojištění od 1. února 2018 - 2. část
Sociální pojištění u studentů a čerstvých absolventů škol
Sociální zabezpečení studentů
Nejdůležitější změny v roce 2019 v sociálním pojištění
Co zajímá zaměstnavatele z oblasti sociálního zabezpečení
Novinky od 1. ledna 2022 v sociální oblasti
Novinky od 1. ledna 2018 v sociální oblasti
Novinky od 1. ledna 2023 v sociální oblasti
Daňové aktuality
Částka hrubého příjmu 3 000 Kč v nemocenském a zdravotním pojištění v roce 2020
Změny v čerpání rodičovského příspěvku v kontextu zdravotního pojištění

Související otázky a odpovědi

Náhrada mzdy při zkrácené pracovní době u jednoho den v týdnu
Daňové zvýhodnění na děti – vícerčata
Příležitostný příjem - brigádníci v galerii
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
Zdanění a odvody na pojistné u mzdy ve výši 5 000 Kč
Dohoda o práci na dálku se zaměstnancem žijícím na Slovensku
Poukázky od zaměstnavatele - zdanění, pojištění
Sleva na poplatníka u zaměstnance ze Slovenska
Zdanění příjmu divadelního inspicienta (pomocník režiséra)
Sleva na pojistném u dlužníka
Jednatel českého s.r.o., trvalé bydliště v EU
Student a zdravotní a sociální pojištění
Odchodné - strážník městské policie
DPP, DPČ - oznámení o nástupu, skončení
Limit 300 hodin u dohody o provedení práce
Archivace dokladů OSVČ s paušálními výdaji s evidencí příjmů pro kontroly FÚ, ČSSZ a ZP
Paušální daň
SVJ a odměna členům výboru
Doúčtování doplatku (přeplatku) pojistného za podnikatele na SP a ZP u FO vedoucích účetnictví
Odměny členů statutárních orgánů
Stravenkový paušál a 1/2 dne dovolené
Ukončení podnikání fyzické osoby

Související předpisy

§ 49, 67 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce