Poukázky od zaměstnavatele - zdanění, pojištění

Plné znění otázky

Zaměstnavatel obdržel od obchodníka místo úhrady faktury za provizi poukázky, které rozdal zaměstnancům ve výši 5 000 Kč na jednoho zaměstnance. Jde o poukázky, za které lze koupit oblečení, potraviny. Jedná se mi o to, zda se musí odvést daň, sociální a zdravotní jak u zaměstnance, tak i u zaměstnavatele. 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ

Související články

Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Příjmy, ze kterých se v roce 2017 zdravotní pojištění neplatí
Daňové aktuality
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Změny v čerpání rodičovského příspěvku v kontextu zdravotního pojištění
Parametry sociálního pojištění pro rok 2021
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Ochranná lhůta ve zdravotním pojištění
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Vliv nemoci ve zdravotním pojištění
Vyměřovací základ, osobní péče, posuzování zdravotního stavu i náhrada starobního důchodu v aktuální judikatuře NSS
Parametry sociálního pojištění pro rok 2022
Částka hrubého příjmu 3 000 Kč v nemocenském a zdravotním pojištění v roce 2020
OECD: Nejvyšší pojistné se platí ve Francii
Posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí
Daňové aktuality
Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění

Související otázky a odpovědi

Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
Zdanění a odvody na pojistné u mzdy ve výši 5 000 Kč
Odchodné - zdravotní a sociální pojištění, daň z příjmů
Dohoda o práci na dálku se zaměstnancem žijícím na Slovensku
Zdanění příjmu divadelního inspicienta (pomocník režiséra)
Sleva na poplatníka u zaměstnance ze Slovenska
Sleva na pojistném u dlužníka
Jednatel českého s.r.o., trvalé bydliště v EU
Student a zdravotní a sociální pojištění
Odměna členům komise při konání referenda a zdravotní pojištění
Povinnosti zaměstnavatele a nárok zaměstnanců při pěstounské péči o dítě mladší 7 let
Souběh DPČ a výkonu funkce člena statutárního orgánu
Odměna za jednatelství a odvody na zdravotní a sociální pojištění
Přihláška na OSSZ a ZP
Zaměstnání malého rozsahu
DPP, DPČ - oznámení o nástupu, skončení
Pracovněprávní úprava postavení jednatele jako likvidátora společnosti
Odměna v době mateřské dovolené
Přihlášení k sociálnímu a zdravotnímu pojištění u dohody o provedení práce

Související předpisy

§ 6 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů