Doplňující otázka k - Daňové zvýhodnění na děti – vícerčata

Plné znění otázky

Na internetu je ještě přístupná citace ze stanoviska GFŘ - viz: https://luciekrausova.cz/slevy-na-dani-vice-deti/. I tak v něm za mě není řešen případ, kdy se obě děti narodily v průběhu zdaňovacího období. Doporučili byste nám nějaký další postup, který bychom zaměstnanci mohli poradit? FÚ trvá na podání opravného daňového přiznání. 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Výpočet mzdy

Související články

K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění u zaměstnavatele
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 1. část
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Změny v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Daňové aktuality
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 2. část
Roční zúčtování u poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
Daňové aktuality
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2019
Rodinná daňová politika v Česku je efektivní
Daňové zvýhodnění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Sleva na dani na dítě
Dvakrát podepsané prohlášení poplatníka
Daňový bonus na děti při nemoci
Daňové zvýhodnění na děti – vícerčata
Doložení ukončení studia na střední škole
Daňové zvýhodnění na dítě ukrajinského zaměstnance
Daňový rezident ČR z Ukrajiny
Daňové zvýhodnění na dítě
Úmrtí dítěte – daňové zvýhodnění
Daňové zvýhodnění na dítě
Sleva na dítě - rozdělení mezi rodiče
Povolení k pobytu pro uplatnění daňového zvýhodnění na dítě ukrajinského zaměstnance
Daňové zvýhodnění na děti u ukrajinských zaměstnanců
Daňové zvýhodnění na zletilé dítě s jinou trvalou adresou
Odpočty na děti a školkovné u dohody o provedení práce
Svěření do péče a daňové zvýhodnění
Daňové zvýhodnění na děti - potřebné dokumenty od zaměstnance
Daňové zvýhodnění na dítě u bývalých partnerů
Sleva na dítě - druh, družka
Doklady přikládané k ročnímu zúčtování a daňovému přiznání – potvrzení o zdanitelných příjmech, prohlášení druhého z poplatníků
Zvýhodnění na dítě
Měsíční daňové zvýhodnění na vnuky

Související předpisy

§ 35c zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů