Odstupné a následná práce na DPČ

Plné znění otázky

Zaměstnanci bude vyplaceno odstupné při skončení pracovního poměru dle § 52 písm. a) ZP. Může ihned po skončení tohoto PP ke stejnému zaměstnavateli nastoupit na DPČ?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Zvýhodnění na dítě
Práce z domova - místo výkonu práce
Úmrtí zaměstnankyně bez dědiců
Zápočtový list u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Ukončení dohody o provedení práce
Propuštění zaměstnance
Dohoda o pracovní činnosti a odstupné
Odvolání z pracovního místa
Dohoda o skončení pracovního poměru
Odstupné - pracovní poměr na dobu určitou
Odstupné
Způsob ukončení pracovního poměru
Rozvázaní pracovního poměru dohodou z důvodu nadbytečnosti a podpora v nezaměstnanosti
Odstupné
Chybně vyplacené odstupné
Vyplacené odstupné (pracovní neschopnost po skončení pracovního poměru)
Výpověď při zrušení zaměstnavatele
Odstupné
Odstupné u dohody o pracovní činnosti
Odstupné
Konec rodičovské dovolené - ukončení pracovního poměru
Odstupné, nevyčerpané dovolená

Související články

Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Rozdílné způsoby skončení pracovního poměru a výše odstupného
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Nemoc z povolání jako příčina dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a právo na odstupné
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Některé aspekty právní úpravy pracovního poměru úředníků územních samosprávných celků
Exekuce a odstupné
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost zaměstnance
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Dohoda o pracovní činnosti a překážka v práci na straně zaměstnavatele
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Zaměstnávání brigádníků
Konkurenční doložka v praxi

Související pracovní situace

Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Přehled zákazů výpovědi
Doručování písemností
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Odstupné
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce