Maximální rozsah práce na dohodu o pracovní činnosti

Plné znění otázky

Zaměstnavatel zaměstnává zaměstnance na DPČ od 1. 5. 2022 na dobu neurčitou. Zaměstnanec nesmí odpracovat více, než 20 hod týdně. Výpočet vychází z průměru za dobu trvání dohody o pracovní činnosti, nejdéle ale za 52 týdnů. Znamená to, že po 52 týdnech musí DPČ skončit (a lze uzavřít novou DPČ?), nebo jen se za tu dobu spočítá, že povolené hodiny nepřekročily v průměru a DPČ může pokračovat? Také by mě zajímalo, jak se počítají odpracované týdny, např. 1. 5. 2022 byl jen 1 den v týdnu – počítá se jako 1 týden?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Dvakrát podepsané prohlášení poplatníka
Výpověď pracovní smlouvy
Výpočet dovolené po DPN a snížení úvazku
Rozdělení měsíční odměny mezi DPP a DPČ
Mimořádná odměna k dohodě o provedení činnosti
DPČ na 2 měsíce
Lékařská prohlídka u zaměstnance na DPP, DPČ
Doplňující otázka k - Lékařská prohlídka u zaměstnance na DPP, DPČ
Dohoda o pracovní činnosti a překážky v práci
Informační povinnost – rozsah a rozvržení pracovní doby u dohod
Rozsah pracovní doby u DPČ
Druhá dohoda o provedení práce
Jednatel s. r. o. s bezplatným výkonem funkce a práce na DPP pro vlastní společnost
Dohoda o provedení práce - zdanění
Zaměstnání OSVČ na DPP
Průměrný měsíční výdělek u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Dohoda o provedení práce u společníka s. r. o.
Zavření škol - překážka na straně zaměstnavatele u zaměstnanců pracujících na DPP nebo DPČ
Zaměstnání cizince na DPP
Náhrada za svátek u DPP
Mzdové listy
Student a daňové zvýhodnění po dobu vykonávání DPP

Související články

Zaměstnávání brigádníků
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2022
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Období trvání dohody o pracovní činnosti ve zdravotním pojištění
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Dohoda o pracovní činnosti a překážka v práci na straně zaměstnavatele
Zdravotní pojištění - dohody o provedení práce a dodatečně zúčtovaný příjem
Zdravotní pojištění - některé problémové situace u dohod o pracovní činnosti
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2021
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
Odměna z dohody o provedení práce
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Dohody a zaměstnání po část kalendářního měsíce
Problémy mzdové účetní
Pracovní činnost mladistvých a zdravotní pojištění
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění

Související pracovní situace

Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Pracovní volno
Souběžná činnost

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce