Změny v legislativě u dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti od 1. 1. 2024

Plné znění otázky

Prosíme o upřesnění změn o dohodářů v roce 2024. Které změny budou platit hned od 1. 1. 2024 a které se plánují až od 1. 7. 2024?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Doba trvání pracovního poměru
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Pracovní volno
Souběžná činnost

Související články

Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2022
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Zaměstnávání brigádníků
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu
Období trvání dohody o pracovní činnosti ve zdravotním pojištění
Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění
Zpráva z Olomouckých právnických dnů - sekce pracovního práva
Pracovní činnost mladistvých a zdravotní pojištění
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Dohoda o pracovní činnosti a překážka v práci na straně zaměstnavatele
Vánoční brigády
Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - dohody o provedení práce a dodatečně zúčtovaný příjem
Zdravotní pojištění - některé problémové situace u dohod o pracovní činnosti
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2021
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody

Související otázky a odpovědi

Informační povinnost – rozsah a rozvržení pracovní doby u dohod
DPP a DPČ a poskytnutí stravenkového paušálu
DPP a evidence pracovní doby
Průměrný hodinový výdělek u dohod
Pravděpodobný výdělek - hodinový/měsíční u dohod (DPP, DPČ)
Dohodáři na home office a příplatky za víkendy, svátky
Ukončení DPP a vznik DPČ
Rozdělení měsíční odměny mezi DPP a DPČ
Lékařská prohlídka u zaměstnance na DPP, DPČ
Doplňující otázka k - Lékařská prohlídka u zaměstnance na DPP, DPČ
Prokazování nepřítomnosti zaměstnanců na DPP a DPČ
Refakturace mezd
Vstupní lékařská prohlídka u dohod mimo pracovní poměr při práci v noci
Novela zákoníku práce - dodatek prodloužení dohody o provedení práce
DPČ a hodinová mzda
Souběh HPP a DPP nebo DPČ
Mimořádná odměna k dohodě o provedení činnosti
Souběh hlavního pracovního poměru a DPP u stejného zaměstnavatele
DPČ na 2 měsíce

Související předpisy

349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů