Výpověď při dlouhodobém pozbytí pracovní způsobilosti

Plné znění otázky

Máme zaměstnance, který je už přes rok v pracovní neschopnosti (není to pracovní úraz). Je po operaci zad a předpokládáme, že po návratu z nemocenské nebude schopen vykonávat dosavadní práci skladníka a řidiče VZV. Abychom mu po ukončení pracovní neschopnosti mohli dát výpověď dle § 52 odst. e), pošleme ho k našemu poskytovateli pracovnělékařských služeb. Potvrdí-li lékař, že zaměstnanec pozbyl dlohodobě zdravotní způsobilosti - je toto potvrzení dostačující k výpovědi dle výše uvedeného paragrafu? Ve výpovědní době tedy nebude moci pracovat - dáme mu překážku - po dobu výpovědní doby (2 měsíců) bude zaměstnanec pobírat náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku. Předpokládám, že na odstupné nemá nárok. Je to takto správně? 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

OSVČ - kompenzační bonus
Naturální požitky
Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Odvolání z pracovního místa
Dohoda o skončení pracovního poměru
Odstupné - pracovní poměr na dobu určitou
Odstupné
Způsob ukončení pracovního poměru
Rozvázaní pracovního poměru dohodou z důvodu nadbytečnosti a podpora v nezaměstnanosti
Odstupné
Chybně vyplacené odstupné
Vyplacené odstupné (pracovní neschopnost po skončení pracovního poměru)
Výpověď při zrušení zaměstnavatele
Evidence pracovní neschopnosti
Odstupné
Odstupné u dohody o pracovní činnosti
Odstupné
Konec rodičovské dovolené - ukončení pracovního poměru
Odstupné, nevyčerpané dovolená
Odměna nebo náhrada škody ze mzdu
Nárok na dovolenou při dlouhodobé nemoci a následném ukončení pracovního poměru
Výpověď v době trvání DPN a běh výpovědní doby

Související články

Rozdílné způsoby skončení pracovního poměru a výše odstupného
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Nemoc z povolání jako příčina dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a právo na odstupné
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Exekuce a odstupné
Některé aspekty právní úpravy pracovního poměru úředníků územních samosprávných celků
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost zaměstnance
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Konkurenční doložka v praxi
Zastupování zaměstnavatele jeho zaměstnancem
Pasti na zaměstnance i zaměstnavatele v souvislosti se skončením pracovního poměru
Zdravotní pojištění: když zaměstnání skončí
Výpověď z pracovního poměru pro soustavné méně závažné porušování pracovní kázně

Související pracovní situace

Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Přehled zákazů výpovědi
Doručování písemností
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Odstupné
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce
79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách