Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky

Plné znění otázky

Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem, která mimo jiné poskytuje obory vzdělávání s výučním listem (kuchař, zahradník). Je povinností školy poskytnout těmto žákům OOPP (osobní ochranné pracovní prostředky) při výkonu praktického vyučování?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Nárok na daňový bonus
Souběžné pracovní poměry u téhož zaměstnavatele
Lékařské prohlídky - daňová uznatelnost
Praktická výuka u těhotných studentek
Vstupní prohlídky zaměstnanců na DPP a DPČ
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k praktickému vyučování
Atest biologického odpadu ze školní jídelny
Pes na pracovišti
Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Pracovní postup
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Učitel na lyžařském kurzu
Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Aktualizace směrnic BOZP
Bezpečnostní listy na pracovišti
Stávka a její vliv na dovolenou
Kalkulace nákladů na praní OOPP

Související články

Poskytování OOPP v době pandemické pohotovosti
Respirátor, nejlepší přítel člověka?
Tři novinky v BOZP, o kterých se příliš neví - 2. část
Několik poznámek ke školním úrazům
Několik poznámek k ochranným prostředkům
Odškodňování školních úrazů
Zdroje zábavy i poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví pro děti a mládež v prostředí internetu
(Ne)bezpečný svět chemie
Novinky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví ve školství
Výtvarná soutěž "Cesta do budoucnosti: nejlepší pracovní život pro každého"
Svářeči a předcházení ohrožení jejich zdraví
Prevence a příčiny uklouznutí a zakopnutí na pracovištích
Pravidelné prohlídky osobních ochranných prostředků pro ochranu proti pádu z výšky z pohledu soudních znalců
Odpovědnost školy za úraz žáka
Zásady tvorby vnitřních předpisů zaměstnavatele v oblasti BOZP
Motivační faktory a bariéry pro hodnocení rizik a řešení otázek BOZP
Zdravotní způsobilost zaměstnance k práci v době pandemie
Zamyšlení nad pojmem "Bezpečnost při práci"
Pandemie, globální výzva pro resilientní systémy BOZP
Zaměstnanec odmítl zkoušku na alkohol v krvi