Zápočet praxe

Plné znění otázky

Prosím o radu, jak postupovat při zápočtu praxe zaměstnance, který byl uvolněn pro výkon veřejné funkce a po čtyři roky vykonával funkci místostarosty. V naší organizaci pracuje jako zdravotnický záchranář a vrací se po ukončení funkčního období.

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Pozdě oznámené narození dítěte zaměstnavateli v roce 2020 a roční zúčtování daně za rok 2019
Daňové zvýhodnění na studenta VŠ a doložené potvrzení školy
Periodická prohlídka - návaznost na další prohlídku
Započitatelná praxe za dobu péče o postižené dítě
Zvláštní způsob určení platového tarifu
Platy u asistentek pedagoga, vychovatelek a provozních zaměstnanců v nouzovém stavu kvůli koronaviru
Zařazení ředitelky mateřské školy do platové třídy
Zařazování umělecko-technických pracovníků do platových tříd a stupňů
Směnný provoz
Nařízení neplaceného volna
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Práce ve svátek u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby
Příplatek za třídnictví
Statutární zástupce
Stanovení platu ředitelce základní školy
Zařazení učitele střední školy - praxe
Odměny z hospodářské činnosti
Pracovní poměr na dobu určitou
Zařazování do platových tříd
Příplatek za vedení pro ředitele
Příplatek za vedení pro ředitele příspěvkové organizace
Dohoda o srážkách z platu - telefon

Související články

Změny právní úpravy odměňování státních zaměstnanců účinné od 1. listopadu 2016
Osobní příplatek - achillova pata odměňování v rozpočtové sféře
Kde ve světě stoupají mzdy nejvíce
Změny v odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců v roce 2019
Obrana či ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Hlediska pro zařazení zaměstnance do platové třídy
Možná příčina nedostatečné nabídky zkrácených úvazků ve státní správě
Změny platových poměrů zaměstnanců ve veřejných službách a správě v roce 2020
Katalog prací
Platové paradoxy ve veřejné správě
Změny v odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě
Změny v zařazení prací ve veřejných službách a správě do platových tříd, 2. část
Změny v zařazení prací ve veřejných službách a správě do platových tříd, 1. část
Kolektivní dohoda vyššího stupně
Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Změny zákona o pedagogických pracovnících
Tradiční chyby v přiznávání, snižování a odebírání osobních příplatků
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2018
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020

Související pracovní situace

Výpočet mzdy
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Minimální mzda
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce
341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě