Periodická prohlídka - návaznost na další prohlídku

Plné znění otázky

Jak počítat termín - návaznost na další periodickou prohlídku: zaměstnanec ve druhé nerizikové kategorii, byl na periodické prohlídce 16. 10. 2012, další prohlídka po pěti letech byla provedena dne 8. 8. 2017 (v rozmezí 90 dnů před uplynutím platnosti). Dne 15. 10. 2017 zaměstnanec dovršil 50 roků a v té době ještě byly v této kategorii prohlídky po pěti nebo po třech letech. Nevím, zda má jít na další periodickou po třech letech (8. 8. 2017 ještě nebylo zaměstnanci 50 let), nebo dle platnosti předchozí periodické prohlídky, kdy je datum 16. 10. 2012 a to by pak v roce 2017 již bylo dovršení 50 let. 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem

Související články

Úprava pracovnělékařských služeb po novele právních předpisů, 1. část - novela zákona o specifických zdravotních službách
Posudkový závěr
Novela zákonů o ochraně veřejného zdraví a o specifických zdravotních službách ve vztahu k pracovnímu prostředí a pracovnímu lékařství
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19 - Otázky
Pracovnělékařské prohlídky v nouzovém stavu podzim 2020, a to v souvislosti s onemocněním COVID-19
Úprava pracovnělékařských služeb po novele právních předpisů, 2. část - novela vyhlášky č. 79/2013 Sb.
Je pracovnělékařský posudek závazný?
Další změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 2. část
Procesy posuzování zdravotního stavu v sociální oblasti, 1. část
Procesy posuzování zdravotního stavu v sociální oblasti, 2. část
Přehled lhůt periodických pracovnělékařských prohlídek
Úvaha nad prováděním pracovnělékařských prohlídek v zahraničí
Pracovnělékařské prohlídky a posudky v nouzovém stavu od 8. 12. 2020
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 1. část
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 2. část
Možnost podání žaloby proti lékařskému posudku
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Pracovnělékařské služby v době pandemie
Posuzování zdravotní způsobilosti od vyhlášení nouzového stavu

Související otázky a odpovědi

Výpočet dovolené v roce 2021
Pozdě oznámené narození dítěte zaměstnavateli v roce 2020 a roční zúčtování daně za rok 2019
Konkurenční doložka
Lékařské prohlídky - daňová uznatelnost
Pozbytí zdravotní způsobilosti a možná řešení
Smluvní lékař - lékařské prohlídky
Posouzení příčinné souvislosti s pracovním úrazem
Výpis ze zdravotní dokumentace
Lékařská prohlídka u zaměstnance na DPP, DPČ
Počítání lhůty pro dohled lékaře na pracovišti
Doplňující otázka k - Lékařská prohlídka u zaměstnance na DPP, DPČ
DPP - vstupní prohlídka
Úhrada psychologického vyšetření zaměstnance
Periodická lékařská prohlídka u DPP
Vstupní a periodické lékařské prohlídky u DPP/DPČ
Zdravotní způsobilost zaměstnance - stavbyvedoucího a řidiče
Školství
Pracovnělékařské služby - prohlídka
Dohoda o pracovní činnosti - lékařská prohlídka
Periodická prohlídka zaměstnance po dovršení 50 let věku
Pracovnělékařská prohlídka
Frekvence lékařských prohlídek

Související předpisy

§ 43. 2 zákona 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)