Dovolená při pracovní neschopnosti

Plné znění otázky

Zaměstnankyně má k 31. 12. 2017 zůstatek dovolené 5 dnů. Je nemocná od 4. 11. 2017. Nemoc bude do 30. 6. 2018 a zároveň 30. 6. 2018 konec pracovního poměru. Bude se proplácet jen 5 dnů dovolené? Za 2018 nevznikla žádná?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Přehled zákazů výpovědi
Doručování písemností
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Výkon práce pro účely dovolené
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba

Související články

Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Hromadné propouštění
Okamžité zrušení pracovního poměru a zdravotní pojištění
Výpověď z organizačních důvodů u zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené
Skončení pracovního poměru a potvrzení o zaměstnání
Rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně a jeho realizace
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Konkurenční doložka v praxi
Zastupování zaměstnavatele jeho zaměstnancem
Pasti na zaměstnance i zaměstnavatele v souvislosti se skončením pracovního poměru
Zdravotní pojištění: když zaměstnání skončí
Výpověď z pracovního poměru pro soustavné méně závažné porušování pracovní kázně
Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře
Některé aspekty právní úpravy pracovního poměru úředníků územních samosprávných celků
Nejvyšší soud opětovně k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů
Stavení prekluzivních lhůt v pracovněprávních vztazích
Výpověď z pracovního poměru a nabídková povinnost
Hromadné propouštění v praxi

Související otázky a odpovědi

Nadbytečnost, pracovní neschopnost - výše řádné dovolené a odstupného
Okamžité zrušení pracovního poměru v době nemoci
Neomluvená absence zaměstnance
Nemoc zaměstnance a ukončení pracovního poměru
Přečerpaná dovolená
Výpověď při pracovní neschopnosti
Konec pracovního poměru ukončeného ve zkušební době při onemocnění zaměstnance
Výpověď dohodou - zaměstnankyně na mateřské dovolené
Náhrada za nemoc u zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Ukončení pracovního poměru na dobu určitou a těhotenství
Návrat z rodičovské dovolené a výpověď pro nadbytečnost
Výpovědní doba/nárok na dovolenou
Potvrzení o zaměstnání a dočasná pracovní neschopnost
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Ochranná doba při výpovědi a pracovní neschopnost
Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Prodloužení pracovního poměru na dobu určitou
Výpověď daná zaměstnancem v pracovní neschopnosti
Výpověď z důvodu nadbytečnosti a pracovní neschopnost

Související předpisy

§ 212, 214 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce