Použití soukromého auta na služební cestu

Plné znění otázky

Společnost vyslala na služební cestu zaměstnance a schválila použití jeho soukromého vozidla. Chceme se zeptat zda: 1) společnost bude platit poplatek za rádio, které je instalované ve voze zaměstnance po dobu pracovní cesty, 2) má společnost povinnost ověřovat stav vozu zaměstnance, tj. zda má zaplacenu dálniční známku, zda má havarijní pojištění, zda má zákonné pojištění svého soukromého vozu, 3) v případě nehody zaměstnance, kdo v tomto případě nese náklady na soukromý vůz? Jak postupovat v případě viny řidiče - tj. zaměstnance tak v případě viny druhé strany, tj. zaměstnanec bude poškozený a ten kdo ho naboural nebude mít potřebná zaplacená pojištění?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy
Minimální mzda

Související články

Některé souvislosti a chyby při poskytování náhrady jízdních výdajů
Změna výše sazeb cestovních náhrad účinná od 1. ledna 2017
Zahraniční pracovní cesty
Přerušení pracovní cesty a jeho vliv na poskytování cestovních náhrad
Vymezení pojmu pracovní cesta pro účely cestovních náhrad
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě
Přerušení pracovní cesty
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Cestovní náhrady poskytované zaměstnavatelem
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 1. část
Pracovní cesty v agenturním zaměstnávání
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 2. část
Cestovní náhrady jednatelů
Změny výše některých cestovních náhrad v roce 2018
Cestovní náhrady v roce 2020
Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1.1.2016
Cestovní náhrady po novele zákoníku práce
Cestovní náhrady v roce 2021
Cestovní náhrady v roce 2022

Související otázky a odpovědi

Příspěvek zaměstnavatele na školné dítěte svého zaměstnance
Dohoda o pracovní činnosti - malý rozsah
Zaměstnanci nerezidenta
Dovolená po skončení rodičovské dovolené
Cestovní náhrady
Cestovné u zaměstnance, který použije auto vlastní nebo vypůjčené
Služební cesty a vozidlo kategorie N1
Přerušení pracovní cesty
Cestovní náhrady - dovoz na letiště
Cestovní náhrady, přesčas, spotřeba paliva
Výpočet jízdních výdajů při pracovních cestách – určení spotřeby pohonných hmot
Cestovní náhrady a odpočet DPH
Cestovní náhrady a nákup PHM u zaměstnanců ze Slovenska
Pracovní cesta o víkendu u zaměstnance na DPP
Cestovní náhrady dle § 152 písm. c) zákoníku práce
Pracovní cesta do zahraničí - mzda
Daňový režim osobního automobilu u jednatele s. r. o.
Pracovní cesta uskutečněna soukromým vozidlem
Služební cesta vlastním automobilem zaměstnance - havarijní pojištění
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Stanovení podmínek pracovní cesty
Cestovné
Přerušení cesty při jízdě služebním autem

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce