Daňový režim osobního automobilu u jednatele s. r. o.

Plné znění otázky

Jednatel s. r. o. s názvem A je zároveň zaměstnancem s. r. o. s názvem B, kde každý měsíc vykazuje jízdy pro firmu B cestovními příkazy. Firma A má automobil zařazený v majetku s. r. o. Je možné tento automobil používat i pro firmu B a vykazovat na něj cestovní příkazy? Pokud ne, tak jak nejlépe tuto situaci vyřešit?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy
Minimální mzda

Související články

Některé souvislosti a chyby při poskytování náhrady jízdních výdajů
Změna výše sazeb cestovních náhrad účinná od 1. ledna 2017
Zahraniční pracovní cesty
Přerušení pracovní cesty a jeho vliv na poskytování cestovních náhrad
Pracovní cesty v agenturním zaměstnávání
Vymezení pojmu pracovní cesta pro účely cestovních náhrad
Cestovní náhrady jednatelů
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě
Přerušení pracovní cesty
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 1. část
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 1. část
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 2. část
Změny výše některých cestovních náhrad v roce 2018
Určení základní sazby zahraničního stravného
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Cestovní náhrady v roce 2020
Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1.1.2016
Cestovní náhrady po novele zákoníku práce

Související otázky a odpovědi

Cestovné - náhrady
Dosažená mzda pro práci přesčas - definice
Přečerpaná dovolená
Služební cesty jednatele v době čerpání dovolené
Použití soukromého auta na služební cestu
Cestovní náhrady
Občerstvení na pracovní cestě
Pracovní cesta uskutečněna soukromým vozidlem
Cestovné u zaměstnance, který použije auto vlastní nebo vypůjčené
Služební cesta vlastním automobilem zaměstnance - havarijní pojištění
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Přerušení cesty při jízdě služebním autem
Přerušení pracovní cesty
Společník vykonávající funkci jednatele bezplatně a cestovné
Ubytování jednatele
Služební cesty a vozidlo kategorie N1
Nákladní automobil zaměstnance k pracovní cestě
Cestovní náhrady - dovoz na letiště
Přesčas při pracovní cestě
Cestovní náhrady, přesčas, spotřeba paliva
Příspěvek na stravování – osvobození příspěvku od daně
Výpočet jízdních výdajů při pracovních cestách – určení spotřeby pohonných hmot

Související předpisy

§ 72, 75, 78-78e zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty
§ 157 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 6, 19b, 23-25 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů