Pracovní cesta uskutečněna soukromým vozidlem

Plné znění otázky

Může zaměstnanec pro vykonání pracovní cesty (zaměstnavatelem je PC uskutečněna vlastním vozidlem schválena) použít vlastní soukromé vozidlo, které nemá havarijní pojištění? Pokud nemůže, kde je tato povinnost o nutnosti havarijního pojištění v právních předpisech zakotvena v návaznosti na použití soukromého vozidla pro účely pracovní cesty?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku

Související články

Některé souvislosti a chyby při poskytování náhrady jízdních výdajů
Změna výše sazeb cestovních náhrad účinná od 1. ledna 2017
Zahraniční pracovní cesty
Přerušení pracovní cesty a jeho vliv na poskytování cestovních náhrad
Pracovní cesty v agenturním zaměstnávání
Vymezení pojmu pracovní cesta pro účely cestovních náhrad
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě
Přerušení pracovní cesty
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 1. část
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 1. část
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 2. část
Cestovní náhrady jednatelů
Změny výše některých cestovních náhrad v roce 2018
Určení základní sazby zahraničního stravného
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Cestovní náhrady v roce 2020
Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1.1.2016
Cestovní náhrady po novele zákoníku práce

Související otázky a odpovědi

Odměna při dočasné pracovní neschopnosti
Poskytování osobních údajů zaměstnanců zákazníkům
Obnovení živnosti a placení záloh na zdravotní a sociální pojištění v nouzovém stavu
Použití soukromého auta na služební cestu
Daňový režim osobního automobilu u jednatele s. r. o.
Cestovní náhrady
Cestovné u zaměstnance, který použije auto vlastní nebo vypůjčené
Služební cesta vlastním automobilem zaměstnance - havarijní pojištění
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Přerušení cesty při jízdě služebním autem
Přerušení pracovní cesty
Společník vykonávající funkci jednatele bezplatně a cestovné
Služební cesty a vozidlo kategorie N1
Nákladní automobil zaměstnance k pracovní cestě
Cestovní náhrady - dovoz na letiště
Služební cesty jednatele v době čerpání dovolené
Přesčas při pracovní cestě
Cestovní náhrady, přesčas, spotřeba paliva
Příspěvek na stravování – osvobození příspěvku od daně
Výpočet jízdních výdajů při pracovních cestách – určení spotřeby pohonných hmot
Cestovní náhrady a odpočet DPH
Cestovní náhrady a nákup PHM u zaměstnanců ze Slovenska

Související předpisy

§ 157. 2, 3 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 265 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce