Plné znění otázky

Zaměstnanci jsme dali výpověď a vznikl mu nárok na odstupné. Jeho mzda se skládá z pevné složky a z osobního ohodnocení. Obě složky mzdy jsou pevně dané a osobní ohodnocení bylo vždy vyplaceno. Odstupné se počítá z obou složek mzd, tedy z pevné složky plus osobní ohodnocení?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Přehled zákazů výpovědi
Doručování písemností
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Odstupné
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti

Související články

Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a právo na odstupné
Některé aspekty právní úpravy pracovního poměru úředníků územních samosprávných celků
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Exekuce a odstupné
Nemoc z povolání jako příčina dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti
Rozdílné způsoby skončení pracovního poměru a výše odstupného
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Skončení pracovního poměru
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Výpověď z pracovního poměru a nabídková povinnost
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Okamžité zrušení pracovního poměru a překážka v práci
Odstoupení zaměstnavatele od konkurenční doložky
Skončení zaměstnání - jak dál ve zdravotním pojištění

Související otázky a odpovědi

Odvolání z pracovního místa
Dohoda o skončení pracovního poměru
Odstupné - pracovní poměr na dobu určitou
Ukončení pracovního poměru se starobním důchodcem po pracovním úrazu
Exekuce/odstupné
Odstupné
Počet měsíců odstupného
Odstupné
Chybně vyplacené odstupné
Odstupné
Způsob ukončení pracovního poměru
Rozvázaní pracovního poměru dohodou z důvodu nadbytečnosti a podpora v nezaměstnanosti
Výpočet odstupného
Ukončení pracovního poměru - odstupné
Vyplacené odstupné (pracovní neschopnost po skončení pracovního poměru)
Konec rodičovské dovolené - ukončení pracovního poměru
Odstupné, nevyčerpané dovolená
Výpověď při zrušení zaměstnavatele
Odstupné
Odstupné u dohody o pracovní činnosti

Související předpisy

§ 352 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 353. 1 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 354. 1 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce