Srážky ze mzdy - čistá mzda

Plné znění otázky

Ustálil se názor, že při výpočtu exekučních srážek ze mzdy se do čisté mzdy nezapočítává daňový bonus. Přitom ale existuje tzv. přikázání jiné peněžité pohledávky dle § 312 občanského soudního řádu, a v tomto případě se daňový bonus postihnout musí. Jak se ale bude počítat v případě, že se sejdou tyto dvě srážky, tzn. v jedné se daňový bonus do čisté mzdy nezapočítává, ale ve druhé se započítává? Jak se budou obě srážky u zaměstnavatele provádět? Čistá mzda je jenom jedna a všechny srážky se vypočítávají naráz - jaká čistá mzda tedy bude mít v tomto případě přednost?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpočet mzdy
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Minimální mzda
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby

Související články

Souhrn změn v exekučních srážkách a některých dalších změn od 24. 4. 2020
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2023
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2020
Zavedení chráněného účtu pro osoby zatížené exekucí
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2022
Další zvýšení nezabavitelné částky od 1. 7. 2022
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2021
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Zaměstnanec v exekuci
Změny ve srážkách ze mzdy a z platu od června 2019
Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v roce 2019 a postup při provádění srážek ze mzdy
Změny ve výpočtu srážek ze mzdy od 1. 6. 2019
Exekuční srážky v roce 2018
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Parametry pro výpočet srážek ze mzdy od 1. 1. 2021
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Nové povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s chráněným účtem
Exekuční srážky v roce 2017
Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v roce 2020, postup při provádění srážek ze mzdy a některé změny insolvenčního zákona
Exekuce a odstupné

Související otázky a odpovědi

Exekuční příkaz - srážky ze mzdy a přikázání jiné pohledávky
Srážky, exekuce, daňový bonus
Zaměstnanec a insolvence
Exekuce
Insolvence zaměstnance
Exekuční srážky ze mzdy od zahájení insolvence
Exekuce po ukončení pracovního poměru
Výpočet srážky ze mzdy po 1. 6. 2019
Zaměstnanec s exekucí, sražení zálohy na pracovní cestu
Exekuce - oznamovací povinnost při nástupu do zaměstnání
Výpočet exekuce z odměny zastupitele
Exekuce/odstupné
Insolvence a čistá mzda
Exekuce
Srážky ze mzdy - cestovné
Pořadí exekucí
Ošatné a exekuce
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Krácení nezabavitelné částky